Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Пољопривреда, рурални развој, сточарство, храна и дуван

Закон о храни (Службени гласник Републике Српске, брoj 19/17)

Закон о јаким алкохолним пићима (Службени гласник Републике Српске, брoj 81/15)

Закон о вину (Службени гласник Републике Српске, брoj 80/15)

Закон о сточарству (Службени гласник Републике Српске, брoj 44/15 и 63/21)

Закон о органској производњи (Службени гласник Републике Српске, брoj 12/13)

Закон о рибарству (Службени гласник Републике Српске, брoj 72/12 и 112/21)

Закон о дувану (Службени гласник Републике Српске, број 72/12 и 58/19)

Закон о минералним ђубривима (Службени гласник Републике Српске, брoj 24/12)

Закон о средствима за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 52/10)

Закон о пчеларству (Службени гласник Републике Српске, брoj 52/10 и 17/23)

Закон о Комори инжењера пољопривреде (Службени гласник Републике Српске, брoj 59/09 и 58/19)

Закон о заштити здравља биља у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, брoj 25/09)

Закон о садном материјалу (Службени гласник Републике Српске, бр. 37/09 и 117/11)

Закон о сјемену пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, бр. 37/09, 100/11, 110/16 и 90/21)

Закон о генетички модификованим организмима (Службени гласник Републике Српске, брoj 103/08)

Закон о пољопривредним задругама (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/08, 78/11, 106/09 и 1/24)

Закон о пољопривредном земљишту (Службени гласник Републике Српске, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19)

Закон о пољопривреди (Службени гласник Републике Српске, бр. 7/06, 20/07, 86/07 и 71/09)

Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе  (Службени лист СФРЈ, бр. 53/91)

Закон о здравственом надзору животних намирница и предмета опште употребе  (Службени лист СРБиХ, бр. 43/86, 18/90 и 9/92)

Правилник о производима од млијека и стартер културама (Службени гласник Републике Српске, број 19/24)

Правилник о Регистру пчелара и пчелињака (Службени гласник Републике Српске, број 19/24)

Програм посебног надзора карантинских штетних организама на кромпиру у Републици Српској у 2024. години (Службени гласник Републике Српске, број 19/24)

Правилник о вођењу винарске евиденције и начину обиљежавања посуда у винарији (Службени гласник Републике Српске, број 79/23)

Рјешење о утврђивању Листе регистрованих средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, број 89/22)

Рјешење о утврђивању листе одобрених активних супстанци и основних супстанци (Службени гласник Републике Српске, број 55/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетних организама (Little chery virus-1 (LChV-1), Little chery virus-2 (LChV-2), Cherry necrotic rusty mottle virus (CRNRMO), Cherry creen ring mottle virus (CGRMV) и Cherry mottle leaf virus (ChMLV)) на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 46/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетних организама (Impatiens necrotic spot tospovirus, Pepino mosaic virus и Tomato yellow leaf curl virus) на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 46/22)

Програм посебног надзора над присуством карантинских штетних организама у регистрованим расадницима у Републици Српској у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 46/22)

Програм посебног надзора над присуством карантинског штетног организма Monilinia fructicola (Winter) Honey – проузроковача америчке смеђе трулежи плодова јабучастих и коштичавих воћака на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 45/22)

Програм посебног надзора над присуством карантинских штетних организама на коштичавим воћкама на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 45/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV у Републици Српској у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 44/22)

Програм посебног надзора над присуством Phytophthora fragariae var. rubi – проузроковача фитофторозе малине на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 44/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Grapevine flavescence dorée phytoplasma, FD у Републици Српској у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 44/22)

Програм посебног надзора над присуством карантинског штетног организма Erwinia Amylovora (Burrill) Winslow et.al. - проузроковача бактериозне пламењаче јабучастих воћака на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 44/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma) у Републици Српској у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 44/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Candidatus Liberibacter solanacearum (Liefting et al.) – проузроковача зебрастог чипса кромпира на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 44/22)

Програм посебног надзора над присуством Pantonea stewartii subsp. stewartii у Републици Српској у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 44/22)

Програм посебног надзора над присуством Blueberry leaf mottle virus, BLMo у Републици Српској у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 44/22)

Програм посебног надзора над присуством American plum line pattern virus, APLP у Републици Српској у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 44/22)

Програм посебног надзора над присуством Tomato spotted wilt virus, TSWV у Републици Српској у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 39/22)

Рјешење о утврђивању Списка овлашћених лабораторија које организују и спроводе послове од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите здравља биља (Службени гласник Републике Српске, број 33/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. ‒ проузроковача изненадног угинућа и сушења дрвенастих биљака на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 33/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa et al. – проузроковача бактериозног рака Actinidia spp. на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 33/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Geosmithia morbida Kolarik et al. – проузроковача рака ораха и вектора Pityophthorus juglandis Blackman – ораховог поткорњака на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 33/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.– проузроковача бактериозне пламењаче винове лозе на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 33/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Alternaria mali Roberts – проузроковача алтернаријске пјегавости јабуке на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 33/22)

Програм мониторинга остатака средстава за заштиту биља за 2022. годину (Службени гласник Републике Српске, број 33/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Xylella Fastidiosa Wells et.al. - проузроковача Пирсове болести на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 31/22)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Acidovorax Citrulli (Schaad et al.) – проузроковача бактериозне маљавости плодова лубенице на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 31/22)

Програм посебног надзора над присуством карантинских вируса на Rubus spp. у Републици Српској у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 31/22)

Програм посебног надзора над присуством нематода у биљној производњи у Републици Српској у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 31/22)

Програм посебног надзора над присуством штетних инсеката у биљној производњи на подручју Републике Српске у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, број 31/22)

Програм посебног надзора карантинских штетних организама на кромпиру у Републици Српској у 2022. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 27/22)

Правилник о условима за промет и примјену нарочито ошпасних средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 27/22)

Правилник о техничким условима за рад система противградне заштите (Службени гласник Републике Српске, брoj 23/22)

Правилник о минимално-техничким условима за обављање дјелатности обраде дувана (Службени гласник Републике Српске, брoj 9/22)

Правилник о минимално-техничким, просторним и другим условима за производњу дувана (Службени гласник Републике Српске, брoj 9/22)

Правилник о какаоу и чоколадним производима (Службени гласник Републике Српске, број 105/21)

Правилник о условима, начину производње и означавању воћних вина (Службени гласник Републике Српске, број 105/21)

Правилник о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни (Службени гласник Републике Српске, брoj 32/21)

Правилник о условима за узгој индустријске конопље (Службени гласник Републике Српске, број 2/21)

Правилник о воћним соковима и одређеним сличним производима (Службени гласник Републике Српске, број 128/20)

Правилник о прехрамбеним адитивима (Службени гласник Републике Српске, број 96/20)

Правилник о обиљежавању органских производа (Службени гласник Републике Српске, број 93/20)

Правилник о мјерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Сlavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. проузроковача прстенасте трулежи кромпира (Службени гласник Републике Српске, број 71/20)

Правилник о квалитету јаја (Службени гласник Републике Српске, број 63/20)

Правилник о начину обављања риболова, ловостају, алатима, опреми и средствима за риболов (Службени гласник Републике Српске, број 62/20)

Правилник о максималним нивоима остатака пестицида у храни и у храни за животиње и на храни и на храни за животиње (Службени гласник Републике Српске, број 55/20 и 59/22)

Правилник о квалитету и другим захтјевима за сирће (Службени гласник Републике Српске, број 50/20)

Правилник о пекарским производима (Службени гласник Републике Српске, број 39/20)

Програм посебног надзора над присуством стабљикине нематоде Ditylenchus dipsaci у Републици Српској у 2020. години (Службени гласник Републике Српске, број 36/20)

Правилник о производима од житарица (Службени гласник Републике Српске, број 25/20)

Правилник о поступку издавања потврде за органске производе из увоза (Службени гласник Републике Српске, број 24/20)

Правилник о тјестенинама, тијесту и производима од тијеста (Службени гласник Републике Српске, број 13/20)

Правилник о садржају и начину вођења Виноградарског регистра и Винарског регистра (Службени гласник Републике Српске, број 12/20)

Правилник о параметрима квалитета и квалитативним класама пшенице у откупу (Службени гласник Републике Српске, број 91/18)

Правилник о садржају декларације средстава за заштиту биља и начину руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, број 78/18)

Програм узгоја коза у Републици Српској за период 2018-2022. године (Службени гласник Републике Српске, брoj 67/18)

Правилник о садржини и обрасцу захтјева за регистрацију средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 67/18)

Правилник о условима и начину складиштења, превозу и стављању у промет органских производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 67/18)

Правилник о поступку разврставања и означавања овчијих и јагњећих трупова и полутки (Службени гласник Републике Српске, брoj 57/18)

Правилник о хигијени хране (Службени гласник Републике Српске, бр. 39/18)

Наредба о спровођењу хитних мјера за спречавање уношења и ширења бактерије Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. из Египта (Службени гласник Републике Српске, бр. 26/18)

Правилник о пружању информација потрошачима о храни (Службени гласник Републике Српске, бр. 9/18)

Рјешење о утврђивању списка овлашћених лабораторија које организују и спроводе послове од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите здравља биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 95/17)

Правилник о престанку примјене правилника из области хране и предмета опште употребе (Службени гласник Републике Српске, брoj 86/17)

Упутство о престанку примјене упутстава из области хране и предмета опште употребе (Службени гласник Републике Српске, брoj 86/17)

Правилник о откривању, спречавању ширења и сузбијања штетног организма Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. проузроковача рака кромпира, и начину обавјештавања о предузетим мјерама (Службени гласник Републике Српске, брoj 86/17)

Правилник о откривању, спречавању ширења и сузбијања штетног организма Ralstonia solanacearum (Smith)Yabuuchi et al проузроковача смеђе трулежи кртола кромпира и бактеријског увенућа кромпира и парадајза (Службени гласник Републике Српске, брoj 81/17)

Правилник о вођењу централног регистра објеката који послују са храном (Службени гласник Републике Српске, брoj 78/17 и 49/20)

Правилник о начину и условима за одобравање организација за узгој (Службени гласник Републике Српске, брoj 76/17)

Правилник о облику, садржају и начину вођења Регистра организација за узгој(Службени гласник Републике Српске, брoj 76/17)

Правилник о вођењу регистара произвођача, дорађивача, прометника и увозника сјемена пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 76/17)

Правилник о престанку примјене Правилника о квалитету семена пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 76/17)

Правилник о престанку примјене Правилника о нормама квалитета, паковању, пломбирању и декларисању садног материјала пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 76/17)

Наредба о престанку примјене Наредбе о одређивању опреме за обављање делатности у пољопривреди који се могу стављати у промет само ако су снабдевени гарантним листом и техничким упутством и о најмањем трајању гарантног рока и рока обезбеђења сервисирања те опреме(Службени гласник Републике Српске, брoj 76/17)

Рјешење о престанку примјене прописа о квалитету говеда и оваца за клање и тов (Службени гласник Републике Српске, брoj 70/17 )

Правилник о престанку примјене правилника о квалитету меда и других пчелињих производа и методама за контролу квалитета меда и других пчелињих производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 70/17)

Правилник о разврставању и оцјењивању говеђих трупова и полутки (Службени гласник Републике Српске, брoj 69/17)

Наредба о престанку примјене наредби из области хране (Службени гласник Републике Српске, брoj 65/17)

Рјешење о престанку примјене Рјешења о југословенском стандарду за производе хемијске прераде дрвета (Службени гласник Републике Српске, брoj 65/17)

Правилник о минималним техничко-технолошким условима у погледу стручног кадра, објеката, просторија, опреме и уређаја за производњу вина (Службени гласник Републике Српске, брoj 56/17)

Правилник о начину и условима кориштења средстава за суфинансирање ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, брoj 43/17)

Правилник о нормама квалитета, паковању, пломбирању и декларисању садног материјала (Службени гласник Републике Српске, брoj 21/17 и 82/23)

Правилник о Регистру произвођача јаких алкохолних пића, садржају произвођачке спецификације, обиљежавању посуда и вођењу подрумске евиденције (Службени гласник Републике Српске, брoj 103/16)

Правилник о условима које морају да испуњавају овлашћене лабораторије за испитивање средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 101/16 )

Правилник о условима и начину вршења прегледа и узорковања пошиљке средстава за заштиту биља и активе супстанце, односно основне супстанце (Службени гласник Републике Српске, брoj 79/16)

Правилник о условима за рад контролних организација и начину вршења контроле у поступку органске производње (Службени гласник Републике Српске, број 77/16)

Правилник о садржини, обрасцу и начину вођења евиденције у органској производњи (Службени гласник Републике Српске, број 77/16)

Правилник о условима за обављање послова утврђивања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање (Службени гласник Републике Српске, број 72/16)

Правилник о декларисању, описивању и представљању јаких алкохолних пића (Службени гласник Републике Српске, број 72/16)

Правилник о мјерама за откривање, спрећавање ширења и сузбијање штетног организма Xylella fastidiosa (Службени гласник Републике Српске, брoj 72/16)

Правилник о минималним техничко-технолошким условима за производњу јаких алкохолних пића (Службени гласник Републике Српске, број 71/16)

Правилник о условима и начину лиценцирања приплодњака (Службени гласник Републике Српске, брoj 58/16)

Правилник о дозвољеним количинама опасних иштетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање (Службени гласник Републике Српске, број 56/16)

Правилник о аквакултури (Службени гласник Републике Српске, брoj 56/16)

Правилник о садржају и начину вођења регистра узгајивача квалитетно приплодних животиња (Службени гласник Републике Српске, брoj 46/16)

Правилник о вођењу евиденција о осјемењавању и природном припусту (Службени гласник Републике Српске, брoj 45/16)

Правилник о технолошким поступцима прераде у органској производњи (Службени гласник Републике Српске, број 39/16)

Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која се баве производњом средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, број 39/16 и 18/17)

Програм обуке стручних лица за рад у пољопривредној апотеци (Службени гласник Републике Српске, брoj 15/16)

Правилник о квалитету пчелињих производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 14/16)

Правилник о критеријумима за давање овлашћења испитним и референтним фитосанитарним лабораторијама у области дијагностике штетних организама и заштите здравља биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 11/16)

Правилник о начину вођења матичних кљига и узгојних регистара (Службени гласник Републике Српске, брoj 3/16)

Правилник о просторно-техничким условима за смјештај гајених животиња, објектима и опреми у сточарству (Службени гласник Републике Српске, брoj 100/15)

Правилник о поступцима оцјењивања, испитивања и тестирања узгојне вриједности квалитетно-приплодних говеда (Службени гласник Републике Српске, брoj 97/15)

Правилник о оспособљавању лица за обављање зоотехничких захвата (Службени гласник Републике Српске, брoj 97/15)

Правилник о квалитету свјежег сировог млијека и условима за рад овлашћене лабораторије (Службени гласник Републике Српске, број 81/15 и 46/18)

Правилник о условима и начину уписа у регистар пружалаца услуга у области заштите здравља биља и начину вођења евиденције о извршеним услугама (Службени гласник Републике Српске, брoj 73/15)

Правилник о методама органске биљне и сточарске производње и периоду конверзије (Службени гласник Републике Српске, број 57/15)

Правилник о уситњеном месу, полупроизводима и производима од меса (Службени гласник Републике Српске, бр. 46/15 и 15/16 ) (Правилником о пружању информација потрошачима о храни (“Службени гласник Републике Српске“, број 9/18) престали важити чланови 7а и 7б)

Правилник о условима, поступцима, начину одређивања висине накнаде штете и потребној документацији за накнаду штете од штетних организама (Службени гласник Републике Српске, брoj 15/15)

Правилник о начину достављања података о произведеним, увезеним и у промет стављеним минералним ђубривима (Службени гласник Републике Српске, брoj 12/15)

Правилник о нивоу и облику селекцијских метода у производњи пчела матица (Службени гласник Републике Српске, брoj 5/15)

Правилник о садржају и начину вођења регистара и евиденција у вези са производњом и обрадом дувана и дуванских производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 112/14)

Правилник о условима коришћења и висини накнаде за коришћње пашњака у својини Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 97/14)

Правилник о обрасцу захтјева за испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе (Службени гласник Републике Српске, брoj 94/14)

Правилник о обрасцу и садржини захтјева за признавање сорте, критеријумима за одређивање назива сорте и садржини Регистра сорти пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14)

Правилник о вршењу стручне контроле над производњом садног материјала (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14)

Правилник о условима за вршење послова контроле садног материјала (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14)

Правилник о методама обраде података добијених резултата на експерименталном пољу, односно у лабораторији у испитивању сорти (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14)

Правилник о методама одржавања сорте (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14)

Правилник о условима за вршење послова контроле сјемена пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14)

Правилник о начину достављања сјемена за признавање сорте, методама испитивања и захтјеву за признавање сорте (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14, 27/15 и 76/17)

Правилник о начину и периодичности контролног тестирања уређаја за примјену средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, бр. 36/14 и 54/15)

Правилник о условима за обављање послова испитивања плодности пољопривредног земљишта и утврђивање количине минералних ђубрива и пестицида (Службени гласник Републике Српске, број 35/14)

Правилник о условима, начину и методама за испитивање плодности пољопривредног земљишта иутврђивање количине минералних ђубрива и пестицида (Службени гласник Републике Српске, број 26/14)

Правилник о програму, начину и условима полагања рибочуварског испита (Службени гласник Републике Српске, брoj 15/14)

Правилник о начелима добре пољопривредне праксе, интегралне заштите биља и дужностима корисника средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, број 90/13 и 6/18)

Правилник о разврставању породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална породична пољопривредна газдинства (Службени гласник Републике Српске, брoj 89/13)

Правилник о условима које морају испуњавати објекти за складиштење минералних ђубрива и просторије за продају и смјештај минералних ђубрива (Службени гласник Републике Српске, брoj 79/13)

Правилник о минимално техничким условима за обављање дјелатности производње дуванских производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 79/13)

Правилник о рибочуварској служби (Службени гласник Републике Српске, брoj 64/13)

Правилник о обрасцима захтјева за упис , промјену и брисање података у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистру подстицајних средстава (Службени гласник Републике Српске, брoj 47/13 и 8/20)

Правилник о обрасцу захтјева за упис у регистар минералних ђубрива и начин виђења регистра минералних ђубрива (Службени гласник Републике Српске, брoj 44/13)

Правилник о обрасцу захтјева за упис у регистар дистрибутера и увозника минералних ђубрива и начину вођења регистра дистрибутера и увозника минералних ђубрива (Службени гласник Републике Српске, брoj 44/13)

Уредба о упису у регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава (Службени гласник Републике Српске, бр. 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16)

Правилник о условима и начину превоза пчела (Службени гласник Републике Српске, брoj 24/13)

Правилник о садржини и начину вођења евиденције о средствима за заштиту биља и обрасцу евиденције (Службени гласник Републике Српске, брoj 8/13)

Правилник о условима и начину полагања стручног испита за рад у пољопривредној апотеци (Службени гласник Републике Српске, бр. 8/13, 52/14 и 54/15)

Правилник о микробиолошким критеријумима за храну (Службени гласник Републике Српске, број 109/12)

Правилник о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 47/12, 65/15 и 45/16)

Правилник условима који обезбјеђују очување квалитета сјемена у продајном објекту (Службени гласник Републике Српске, брoj 33/12 и 76/17)

Правилник о начину и условима за увоз малих количина биља, биљних производа и регулисаних објеката (Службени гласник Републике Српске, брoj 28/12)

Правилник о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, брoj 116/11)

Правилник о обрасцу и садржају захтјева за упис, садржају регистра дистрибутера и увозника и регистра пружалаца услуга (Службени гласник Републике Српске, бр. 106/11, 94/14 и 39/16)

Правилник о условима и начину давања у закуп непокретности пољопривредним задругама (Службени гласник Републике Српске, број 123/10)

Правилник о вођењу регистара произвођача, дорађивача, прометника и увозника сјемена пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 120/10)

Правилник о евиденцији о признавању сјеменског усјева, количини преузетог натуралног и дорађеног сјемена и садржај пријаве обраног, односно пожњевеног сјемена (Службени гласник Републике Српске, брoj 120/10)

Правилник о величини појединачних паковања сјемена, етикетама за обиљежавање сјемена и обрасцу захтјева за препакивање сјемена (Службени гласник Републике Српске, бр. 120/10 и 29/15)

Правилник о вођењу евиденције о увезеним количинама сјемена и сјеменским мјешавинама (Службени гласник Републике Српске, брoj 120/10)

Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (Службени гласник Републике Српске, број 106/10)

Правилник о садржини и начину вођења регистара произвођача, прометника и увозника садног материјала (Службени гласник Републике Српске, брoj 98/10)

Правилник о условима које треба да испуни продајно мјесто на којем се обавља промет садног материјала (Службени гласник Републике Српске, бр. 98/10 и 35/13)

Правилник о начину и поступку производње садног материјала (Службени гласник Репубилике Српске, брoj 79/10)

Правилник о овлаштењу лабораторија за контролу и праћење генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама (Службени гласник Републике Српске, брoj 64/10)

Правила о задружној ревизији (Службени гласник Републике Српске, број 36/10)

Правилник о обрасцима, начину издавања и коришћења дозволе за обављање привредног и спортског риболова (Службени гласник Републике Српске, брoj 29/10)

Правилник о начину обиљежавања граница рибарског подручја, односно дијела рибарског подручја (Службени гласник Републике Српске, брoj 22/10)

Одлука о висини накнаде за коришћење рибарског подручја  (Службени гласник Републике Српске, број 22/10)

Правилник о детаљном садржају и начину подношења захтјева, поступку заштите повјерљивости података наведених у захтјеву и поступку издавања одобрења за ограничену употребу генетички модификованих организама у затвореним системима (Службени гласник Републике Српске, брoj 93/09)

Правилник о класификацији, стандардима, сигурносним мјерама и условима за одређени степен ризика објеката за ограничену употребу генетски модификованих организама (Службени гласник Републике Српске, брoj 74/09 )

Правилник о елаборату о процјени ризика за ограничену употребу генетички модификованих организама у затвореним системима (Службени гласник Републике Српске, брoj 73/09)

Правилник о начину вођења регистара затворених система за ограничену употребу и овлашћених лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама (Службени гласник Републике Српске, брoj 72/09)

Правилник о висини накнаде за штету причињену рибљем фонду (Службени гласник Републике Српске, број 1/06)

Правилник о квалитету и другим захтјевима за кухињску со и со за прехрамбену индустрију (Службени гласник Републике Српске, број 8/05)

Правилник о посебним ревирима (Службени гласник Републике Српске, број 92/03)

Правилник о квалитету семена пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, број 30/98)

Правилник о квалитету шећера (Службени лист СФРЈ, број 7/92)

Правилник о техничким нормативима за руковање и складиштење ђубрива у чврстом стању која садрже амонијум нитрат (Службени лист СФРЈ, бр. 55/91)

Правилник о квалитету јестивих печурки и производа од јестивих печурки (Службени лист СФРЈ, бр. 46/91 и 64/91)

Правилник о квалитету јаја и производа од јаја (Службени лист СФРЈ, број 55/89)

Правилника о квалитету кафе, производа од кафе и сурогата кафе (Службени лист СФРЈ, бр. 55/89 и 36/91)

Правилник о квалитету адитива за прехрамбене производе (само одредбе које се односе на утврђивање квалитета боја и заслађивача у храни) (Службени лист СФРЈ, бр. 39/89)

Правилник о квалитету сточне хране (Службени лист СФРЈ, бр. 15/89 и 54/90)

Правилник о методама физичких и хемијских анализа за контролу квалитета жита, млинских и пекарских производа (Службени лист СФРЈ, број 74/88)

Правилник о квалитету какао производа, производа сличних чоколади, крем производа и бомбонских производа (Службени лист СФРЈ, бр. 23/88, 63/88, 36/89 и 21/90)(Правилником о какаоу и чоколадним производима (“Службени гласник Републике Српске“, број 105/21) престали важити дијелови који се односе на какао и чоколадне производе)

Правилник о методама испитивања квалитета јаја и производа од јаја (Службени лист СФРЈ, број 72/87)

Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа алкохолних пића (Службени лист СФРЈ, брoj 70/87)

Правилник о методама узимања узорака и методама вршења хемијских и физичких анализа какао-зрна, какао-производа, производа сличних чоколади, бонбонских производа, крем производа, кекса и производа сродних кексу (Службени лист СФРЈ, бр. 41/87)

Правилник о квалитету пекарског квасца (Службени лист СФРЈ број 32/87)

Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне хране(Службени лист СФРЈ, број 15/87)

Правилник о квалитету беланчевинастих производа и мешавина беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију (Службени лист СФРЈ, број 41/85)

Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина (Службени лист СФРЈ, бр. 4/85 и 84/87)

Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса (Службени лист СФРЈ, бр. 2/85, 12/85 и 24/86)

Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста. (Службени лист СФРЈ, бр. 53/83 и 57/88) (осим одредаба Главе II у дијелу који се односи на параметре квалитета за пшеницу, те Глава VI и VII)

Правилник о методама узимања узорака и методама физичких и хемијских анализа млијека и млијечних производа (Службени лист СФРЈ, број 32/83)

Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа ради контроле квалитета производа од воћа и поврћа (Службени лист СФРЈ, број 29/83)

Правилник о квалитету млека, сирила и чистих култура (ван примјене чл. 108 ст. 3 и 4)(Службени лист СФРЈ, број 51/82)

Правилник о квалитету супа, концентрата за супу, концентрата за умаке и додатака јелима (Службени лист СФРЈ, бр. 5/82 и 58/85)

Правилник о квалитету вина (Службени лист СФРЈ, бр. 17/81 и 14/89)

Правилник о квалитету риба, ракова, шкољкаша, морских јежева, жаба, корњача, пужева и њихових производа (Службени лист СФРЈ, бр. 65/79 и 48/84)

Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки (Службени лист СФРЈ, бр. 29/79 и 53/87)

Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата (чл. 1-13; 15-38; 65-228; 245-253) (Службени лист СФРЈ, бр. 1/79, 20/82, и 74/90)

Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки и производа од воћа, поврћа и печурки (Службени лист СФРЈ, број 13/78)

Правилника о квалитету масти и уља биљног поријекла, маргарина, мајонеза, шећера и осталих сахарида и меда (ван примјене само одредбе које се односе на утврђивање квалитета шећера) (Службени лист СФРЈ, број 13/78)

Правилник о квалитету кафе и сурогата кафе, чаја, зачина, концентрата за супу, пекарског квасца, прашка за пециво, прашка за пудинг, дијететских производа и адитива (ван примјене одредбе које се односе на утврђивање квалитета зачина и концентрата за супу) (Службени лист СФРЈ, бр. 22/63, 2/64, 25/65, 50/66, 10/67, 54/67, 15/68, 53/69, 27/71, 8/75, 58/77, 60/77, 13/78, 20/80, 41/80, 45/81, 52/86 и 33/89)

Шумарство и ловство

Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа (Службени гласник Републике Српске, брoj 70/09 )

Закон о ловству (Службени гласник Републике Српске, бр. 60/09 и 50/13)

Закон о шумама (Службени гласник Републике Српске, бр. 75/08, 60/13 и 70/20)

Упутство о обројчавању стабала за сјечу и обројчавању шумских дрвних асортимана (Службени гласник Републике Српске, брoj 69/22)

Правилник о успостављањеу информационог система у ловству (Службени гласник Републике Српске, брoj 25/21)

Правилник о условима коришћења и начину сакупљања осталих шумских производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 116/20 и 43/21)

Правилник о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте (Службени гласник Републике Српске, брoj 62/20)

Одлука о привременој мјери за промет трупаца (Службени гласник Републике Српске, број 89/17)

Наредба о престанку важења Наредбе о спровођењу мјера заштите шума сјечом стабала случајних ужитака на романијском платоу (Службени гласник Републике Српске, брoj 65/17)

Правилник о шумском реду (Службени гласник Републике Српске, број 50/17)

Правилник о програму и начину полагања испита за оцјењивање ловачких трофеја (Службени гласник Републике Српске, број 14/17)

Правилник о начину и условима установљавања узгајалишта дивљачи (Службени гласник Републике Српске, број 95/16 и 65/20)

Правилник о начину праћења здравственог стања шума (Службени гласник Републике Српске, бр. 12/15)

Правилник о програму, начину и условима полагагања ловачког испита (Службени гласник Републике Српске, број 66/14 и 32/21)

Правилник о полагању соколарског испита, мјесту и начину лова са птицама грабљивицама (соколарење) и условима које морају испуњавати регистровани субјекти за соколарење (Службени гласник Републике Српске, број 28/14 )

Правилник о обављању стручно-техничких послова у шумама у приватној својини (Службени гласник Републике Српске, бр. 19/14 )

Правилник о условима и начину полагања стручног испита за обављање послова израде основа, елабората, пројаката за шумске комуникације, извођачких прохјеката газдовања шумама (и дознака) и програма коришћења осталих шумских производа (Службени гласник Републике Српске, бр. 15/14 и 56/14)

Правилник о општим условима, поступку и начину давања ловишта на коришћење (Службени гласник Републике Српске, број 116/13 и 92/23)

Правилник о службеној опреми, службеној легитимацији, службеној књизи ловочувара, условима и начину полагања ловочуварског испита (Службени гласник Републике Српске, бр. 113/13 и 29/14)

Правилник о врстама, броју и начину коришћења ловачких паса у ловишту (Службени гласник Републике Српске, бр. 109/11, 68/18 и 94/19)

Правилник о надзору над израдом шумскопривредних основа (Службени гласник Републике Српске, бр. 57/11 и 79/13)

Рјешење о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту (Службени гласник Републике Српске, бр. 40/11 и 98/13)

Правилник о условима, начину хватања и држања дивљачи у ограђеном простору (Службени гласник Републике Српске, број 47/10 и 91/19)

Правилник о условима под којима се може вршити препарирање дивљачи и држање трофеја јавно изложених у објектима, као и употреба меса дивљачи у екотуристичким објектима (Службени гласник Републике Српске, број 29/10)

Правилник о начину прољећног пребројавања дивљачи, садржају, начину и носиоцима израде ловне основе, привременог годишњег плана коришћења ловишта, годишњег плана коришћења ловишта и евиденцији о реализацији предвиђених мјера (Службени гласник Републике Српске, број 23/10)

Правилник о обрасцима пропратнице и трофејног листа, њиховом садржају, начину издавања и евиденцији (Службени гласник Републике Српске, број 9/10 )

Правилник о начину, поступку и условима вредновања и признавања полазног материјала шумског дрвећа (Службени гласник Републике Српске, број 8/10)

Правилник о производњи, доради и контроли репродуктивног материјала шумског дрвећа (Службени гласник Републике Српске, број 4/10)

Правилник о квалитету,промету и употреби репродуктивног материјала шумског дрвећа (Службени гласник Републике Српске, број 4/10 )

Наредба о времену лова ловостајем заштићене дивљачи (Службени гласник Републике Српске, број 3/10, 65/18 и 94/19)

Правилник о регистру сорти шумског биља (Службени гласник Републике Српске, број 111/09)

Правилнику о условима за издавање лиценце привредним друштвима и другим правним лицима која се баве пројектантским радовима у шумарству (Службени гласник Републике Српске, број 57/09 )

Правилник о начину проглашавања, обиљежавања, финансирању, начину газдовања заштитним шумама посебне намјене (Службени гласник Републике Српске, брoj 57/09)

Правилник о елементима и садржају шумскопривредних основа (Службени гласник Републике Српске, бр. 52/09 и 43/11)

Правилник о евиденцијама извршених радова на заштити, шумскоузгојним радовима, гајењу и коришћењу (сјечи) шума (Службени гласник Републике Српске, бр. 47/09 и 106/15)

Правилник о промету четинарских стабала за новогодишње и друге празнике (Службени гласник Републике Српске, број 41/09)

Правилник о шумско-одштетном цјеновнику (Службени гласник Републике Српске, број 41/09 и 25/17)

Правилник о минималним условима које морају да испуњавају извођачи радова у шумарству (Службени гласник Републике Српске, бр. 33/09, 87/13, 54/14 и 71/16)

Правилник о вршењу дознаке стабала за сјечу (Службени гласник Републике Српске, бр. 13/09 , 86/14, 106/15 и 18/16)

Правилник о евиденцији ускладиштених шумских дрвних сортимената на постројењима за прераду дрвета (Службени гласник Републике Српске, брoj 13/09 )

Правилник о облику, садржају и начину регистровања дозначеног жига за жигосање шумских сортимената и жига за шумску кривицу (Службени гласник Републике Српске, брoj 13/09 )

Правилник о обрасцу отпремног исказа и обрасцу отпремнице за промет шумских произвиода (Службени гласник Републике Српске, брoj 13/09 , 47/20 и 49/20)

Наредба о обавезном атестирању плоча иверице за општу употребу и грађевинарство (Службени лист СФРЈ, број 61/83)

Водопривреда

Закон о водама (Службени гласник Републике Српске, бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17)

Правилник о условима и начину дислокације и вађења материјала из водотока (Службени гласник Републике Српске, број 18/20)

Правилник о условима и начину давања у закуп водног земљишта (Службени гласник Републике Српске, број 105/17 и 83/18)

Правилник о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите (Службени гласник Републике Српске, број 76/16)

Уредба о начину, поступку и роковима обрачунавања и плаћања посебних водних накнада (Службени гласник Републике Српске, број 7/14 и 91/23)

Правилник о начину и методама одређивања степена загађености отпадних вода као основице за утврђивање водне накнаде (Службени гласник Републике Српске, бр. 79/11, 25/12 и 36/12)

Одлука о стопама посебних водопривредних накнада (Службени гласник Републике Српске, бр. 53/11 и 119/11)

Уредба о начину учешћа јавности у управљању водама (Службени гласник Републике Српске, број 35/07)

Одлука о утврђивању граница обласних ријечних сливова (дистрикта) и сливова на територији Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 98/06 )

Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручје градова и насеља гдје нема јавне канализације (Службени гласник Републике Српске, број 68/01)

Правилник о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију (Службени гласник Републике Српске, број 44/01)

Правилник о условима које морају да испуњавају водопривредне лабораторије као правна лица која врше одређену врсту испитивања квалитета површинских, поземних и отпадних вода (Службени гласник Републике Српске, број 44/01)

Правилник о испуштању отпадних вода у површинске воде (Службени гласник Републике Српске, број 44/01)

Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока (Службени гласник Републике Српске, број 42/01)

Ветеринарство

Закон о нуспроизводима животињског поријекла (Службени гласник Републике Српске, број 60/13 и 94/19)

Закон о ветеринарско-медицинским производима (Службени гласник Републике Српске, број 71/12 и 75/17)

Закон о заштити и добробити животиња (Службени гласник Републике Српске, број 111/08 )

Закон о ветеринарству у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/17)

Програм мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској у 2024. години (Службени гласник Републике Српске, број 27/24)

Правилник о биосигурносним мјерама на фармама свиња у циљу спречавања појаве и ширења заразних болести (Службени гласник Републике Српске, број 23/24)

Правилник о посебним условима за објекте у пословању са храном животињског поријекла који се одобравају под посебним условима (Службени гласник Републике Српске, број 108/22)

Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране животињског поријекла и вођењу регистара (Службени гласник Републике Српске, број 92/22)

Правилник о условима за производњу и употребу нуспроизвода као органских ђубрива и побољшивача земљишта (Службени гласник Републике Српске, број 90/22)

Рјешење о утврђивању Листе одобрених ветеринарско-медицинских производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 66/22)

Правилник о условима за рад сабирног центра, сточне пијаце и догона (Службени гласник Републике Српске, брoj 46/22)

Правилник о посебним правилима хигијене хране животињског поријекла (Службени гласник Републике Српске, брoj 37/22)

План управљања кризном ситуацијом за контролу и сузбијање класичне куге свиња у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 100/21)

Програм мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској у 2021. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 34/21)

Правилник о условима за стављање животиња у промет (Службени гласник Републике Српске, брoj 30/21)

Правилник о мjерама за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање болести класичне куге свиња (Службени гласник Републике Српске, брoj 121/20)

Правилник о условима и техничким захтјевима за руковање, обраду, прераду и складиштење, паковање, обиљежавање и употребу нуспроизвода и њихових производа и условима за обраду отпадних вода (Службени гласник Републике Српске, број 107/20)

Програм надзора над болести плавог језика код говеда и оваца у Републици Српској у 2020. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 93/20)

Програм надзора над класичном и афричком кугом свиња код домаћих и дивљих сциња у Републици Српској у 2020. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 69/20)

Правилник о мјерама за рано откривање паратуберкулозе и вирусне дијареје говеда у Републици Српској у 2020. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 63/20)

Правилник о сакупљању, превозу и обиљежавању нуспроизвода и њихових производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 63/20 и 68/20)

Правилник о мјерама за рано откривање респираторно-репродуктивног синдрома свиња, парвовирусне инфекције свиња и аујекцијеве болести код свиња у Републици Српској у 2020. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 62/20)

Правилник о условима за остваривање права на накнаду штете (Службени гласник Републике Српске, брoj 49/20)

Уредба о висини и начину наплате накнаде за издавање увјерења и потврда о ветеринарско-здравственој исправности (Службени гласник Републике Српске, број 109/19, 71/22 и 97/22)

Уредба о висини и начину наплате накнаде за издавање увјерења о здравственом стању животиња (Службени гласник Републике Српске, број 109/19)

План управљања кризном ситуацијом за контролу афричке куге свиња у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 101/19)

Правилник о условима за регистрацију објеката у пословању са нуспроизводима и облику, садржају и начину вођења Регистра објеката (Службени гласник Републике Српске, број 96/19)

Правилник о условима за обављање послове дезинфекције, дезинсекције, дератизације и дезодорације (Службени гласник Републике Српске, број 77/19 и 102/19)

Правилник о мјерама за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање заразне болести афричке куге свиња (Службени гласник Републике Српске, број 71/19 и 102/19)

Правилник о условима за карантин животиња (Службени гласник Републике Српске, брoj 69/19 и 102/22)

Правилник о микробиолошким критеријумима за храну животињског поријекла (Службени гласник Републике Српске, број 69/19, 102/19 и 30/22)

Правилник о условима одступања која се односе на субјекте у пословању са храном који имају мали обим производње (Службени гласник Републике Српске, број 27/19) (чл.6-18 стављени ван снаге Правилником о посебним условима за објекте у пословању са храном животињског поријекла који се одобравају под посебним условима (Службени гласник Републике српске, број 108/22) од 12.11.2022.)

Правилник о условима за стављање у промет хране за кућне љубимце произведене од нуспроизвода (Службени гласник Републике Српске, број 81/18)

Правилник о контроли салмонелозе код одраслих расплодних јата (расплодна јата у производњи) врсте Gallus gallus у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 54/18, 69/18 и 37/20)

Правилник о контроли салмонелoзе у јатима пилића врсте Gallus gallus узгајаних за производњу меса (товних бројлера) у Републици Српској(Службени гласник Републике Српске, број 54/18)

Правилник о контроли салмонелoзе у јатима кока носиља и производње конзумних јаја врсте Gallus gallus у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 54/18 и 38/20)

Наредба о престанку важења Наредбе о спровођењу мјера заштите животиња од заразних и паразитских болести у Републици Српској у 2017. години (Службени гласник Републике Српске, број 37/18)

Правилник о мерама за рано откривање и сузбијање лептоспирозе животиња (Службени гласник Републике Српске, број 3/18)

Правилник о условима и поступку додјеле овлашћења за спровођење програма мјера и уписа у регистар овлашћених ветеринарских организација (Службени гласник Републике Српске, број 98/17)

Правилник о условима за рад ветеринарских организација (Службени гласник Републике Српске, број 98/17)

Oдлука о давању сагласности на распоред средстава Фонда за спречавање заразних болести(Службени гласник Републике Српске, број 32/17 и 50/17)

Наредба о мјерама за спречавање појаве и ширења болести инфлуенце птица у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 15/17)

Правилник о условима за сточно гробље и јаму гробницу (Службени гласник Републике Српске, број 95/16)

Правилник о мјерама сузбијања и искорјењивања инфективне анемије копитара (Службени гласник Републике Српске, број 15/16)

Правилник о заразним болестима, условима здравствене исправности животињског сјемена, јајних ћелија и ембриона, као и минималним условима за способност оплођавања (Службени гласник Републике Српске, број 20/15)  

Наредба о стављању ван снаге Наредбе о забрани промета намирница произвођача “Пекабеско” Илинден, Македонија (Службени гласник Републике Српске, број 118/14)

Правилник о држању и заштити кућних љубимаца (Службени гласник Републике Српске, број 117/14)

Правилник о условима за производњу, складиштење и пласирање на тржиште сјемена, јајних ћелија и ембриона приплодних животиња и начину вођења евиденција (Службени гласник Републике Српске, број 97/14 )

Правилник о условима исхране домаћих животиња пашом са земљишта на којима се примјењују органска ђубрива и побољшивачи земљишта (Службени гласник Републике Српске, број 97/14)

Правилник о основним и алтернативним методама прераде нуспроизвода (Службени гласник Републике Српске, број 92/14)

Одлука о спровођењу поступка процјене и категоризације објеката (Службени гласник Републике Српске, број 78/14)

Одлука о поступку комисије послије спроведене категоризације објеката (Службени гласник Републике Српске, број 78/14)

Одлука о спровођењу поступка унапређивања квалитета објеката (Службени гласник Републике Српске, број 78/14)

Правилника о начину и критеријумима утрошка средстава Фонда за сузбијање и искорјењивање заразних болести (Службени гласник Републике Српске, број 64/14)

Наредба о обавезној вакцинацији животиња против антракса, шуштавца и парашуштавца у поплавама захваћеним подручјима (Службени гласник Републике Српске, број 42/14)

Наредбе о о појачаној инспекцијској контроли и узорковању сировина и производа животињског поријекла у поплавама угроженом подручју (Службени гласник Републике Српске, број 40/14)

Упутство ветеринарским организацијама о спровођењу мјера здравствене заштите животиња у поплава угроженом подручју (Службени гласник Републике Српске, број 40/14)

Упутство о провођењу мјера контроле бруцелозе и туберкулозе говеда (Службени гласник Републике Српске, број 15/14)

Наредба о поступању ветеринарске службе у ванредним ситуацијама у поплавама захваћеним подручјима (Службени гласник Републике Српске, број 14/14 )

Одлукa о висини накнаде за преглед објеката (Службени гласник Републике Српске, број 65/13)

Правилник о микробиолошким критеријумима за храну (Службени гласник Републике Српске, број 109/12; осим дијелова који се односе на храну животињског поријекла)

Наредбу о забрани промета одређених намирница и појачаној контроли осталих производа произвођача “MEGA ZORAN DOEL”, Скопље, Македонија (Службени гласник Републике Српске, број 107/12)

Правилник о заштити животиња за држање и условима које морају да испуњавају објекти за држање животиња (Службени гласник Републике Српске, број 93/12 )

Наредба о стављању ван снаге наредбе о обавезној контроли на ензоотску леукозу говеда на клаоницама прије клања, поријеклом из увоза (Службени гласник Републике Српске, број 76/12)

Наредба о стављању ван снаге наредбе о забрани промета говеда, оваца и коза на територији Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 76/12)

Наредба о појачаној контроли и узорковању сировина и производа животињског поријекла у унутрашњем промету, поријеклом из увоза (Службени гласник Републике Српске, број 09/12)

Наредбa о одређивању зараженог и угроженог подручја и мјерама за утврђивање начина превенције, спречавања ширења и сузбијања антракса (црног пришта) код животиња (Службени гласник Републике Српске, број 77/11)

Правилник о заштити животиња приликом клања (Службени гласник Републике Српске, број 113/10)

Правилник о условима за оснивање и рад зоолошких вртова (Службени гласник Републике Српске, број 85/10)

Правилник о утврђивању плана, садржаја и метода полагања стручног испита (Службени гласник Републике Српске, број 79/10)

Правилник о условима за издавање, садржају и облику увјерења о здравственом стању животиња (Службени гласник Републике Српске, број 71/10)

Правилник о мјерама за сузбијање и искорјењавање трихинелозе животиња (Службени гласник Републике Српске, број 44/10)

Правилник о хигијени хране за животиње (Службени гласник Републике Српске, број 23/10)

Упутство о формирању и условима које морају испуњавати прихватилишта за животиње (Службени гласник Републике Српске, број 23/10)

Упутство о формирању и условима које морају испуњавати хигијеничарске службе (Службени гласник Републике Српске, број 23/10)

Правилник о утврђивању обавезних ветеринарских мјера и поступку издавања овлашћења ветеринарским организацијама које их спроводе у погледу територијалне надлежности (Службени гласник Републике Српске, број 98/09 и 23/10)

Правилник о привременим нормама идентификације животиња и контроли кретања животиња на територији Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 31/09)

Правилник о начину обавјештавања о сумњи или налазу заразне болести животиња, начину и поступку пријаве и одјаве заразне болести животиња (Службени гласник Републике Српске, број 06/09)

Одлука о висини таксе за држање паса (Службени гласник Републике Српске, број 17/05)

Наредба о забрани промета ветеринарских лијекова и ветеринарско-медицинских производа у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 72/02)

Правилник о мерама за спречавање појаве, сузбијање и искорењивање заразне болести плавог језика – Febris catarhalis ovium (Bluetongue) (Службени гласник Републике Српске, број 4/02)

Правилник о мерама за сузбијање и искорјењивање Q грознице (Службени гласник Републике Српске, број 8/01)

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање бедренице код животиња (Службени гласник Републике Српске, број 5/97)

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање салмонелозе живине (Службени гласник Републике Српске, број 5/97)

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање заразних болести пчела (Службени гласник Републике Српске, број 5/97)

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање ензотске леукозе говеда (Службени гласник Републике Српске, број 5/97)

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање бруцелозе говеда, оваца, коза и свиња (Службени гласник Републике Српске, број 5/97)

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање Њу кастл болести пернате живине (Службени гласник Републике Српске, број 5/97)

Правилник о мерама за откривање, сузбијање и искорјењивање спонгиформне енцефалопатије говеда БСЕ (Службени гласник Републике Српске, број 27/96)

Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које морају испуњавати превозно средство, хигијенско техничким условима које морају испуњавати пошиљке и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке (Службени гласник Републике Српске, број 7/96)

Правилник о начину прописивања и издавању лекова који се употребљавају у ветеринарској месицини (Службени гласник Републике Српске, број 7/96)

Правилник о условима које морају испуњавати правна лица која врше клиничко испитивање лекова и помоћних лековитих и медицинских средстава која се употребљавају у ветеринарској медицини (Службени гласник Републике Српске, број 7/96)

Правилник о посебним условима које морају испуњавати предузећа и друга правна лица која врше лабораториска испитивање лекова и помоћних лековитих и медицинских средстава која се употребљавају у ветеринарској медицини (Службени гласник Републике Српске, број 7/96)

Правилник о подацима који се подносе уз захтев за обнову одобрења за стављање у промет лекова за употребу у ветеринарској медицини (Службени гласник Републике Српске, број 7/96)

Правилник о организовању праћења, начину обавештавања и подацима који се достављају у вези са утврђеним нежељеним дејством при употреби лека у ветеринарској медицини (Службени гласник Републике Српске, број 7/96)

Правилник о условима које морају испуњавати предузећа и друга правна и физичка лица која производе лекове који се употребљавају у ветеринарској медицини (Службени гласник Републике Српске, број 7/96)

Правилник о посебним условима за производњу помоћних лековитих и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини (Службени гласник Републике Српске, број 7/96)

Правилник о начину уништавања лекова и помоћних лековитих и медицинских средстава за уоотребу у ветеринарској медицини (Службени гласник Републике Српске, број 7/96)

Упуство о методи за лабораториjско испитивање лекова који се употребљавају у ветеринарској медицини (Службени гласник Републике Српске, број 7/96)

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање слинавке и шапа (Службени гласник Републике Српске, број 26/95)

Правилник о начину дезинфекције превозних средстава којима се превозе пошињке животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла (Службени гласник Републике Српске, број 25/95)

Правилник о условима које морају испуњавати кланице за клање животиња из увоза (Службени гласник Републике Српске, број 25/95)

Правилник о условима које морају испуњавати објекти за клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење производа животињског порекла (Службени гласник Републике Српске, број 25/95)

Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање беснила животиња (Службени гласник Републике Српске, број 25/95)

Правилник о начину и поступку сузбијања појединих заразних болести животиња (Службени гласник Републике Српске, број 21/95)

Правилник о уређењу сточних пијаца, вашара, сајмова, изложби и догона (Службени гласник Републике Српске, број 21/95)(изузев одредби које уређују уређење сточних пијаца и догона - уређено Правилником о условима за рад сабирног центра, сточне пијаце и догона ("Службени гласник Републике Српске", бр. 46/22))

Правилник о условима које морају испуњавати ветеринарске специјалистичке службе (Службени гласник Републике Српске, број 21/95)