Републички завод за стандардизацију и метрологију

Улица: Радоја Домановића 2Б
Мјесто: 78 000 Бања Лука
тел.: +387 (0) 51 219 545
факс: +387 (0) 51 219 515
e-mail:
www.rzsm.org