Контакти радника РЗСМ

Директор

Симо Бабић, дипл. ек.
тел: +387 (0) 51 216 205
е-mail:

Замјеник директора

Никола Ђукић, дипл. инж.
тел: +387 (0) 51 219 545
е-mail:

Одјељењe за стандардизацију и информатику

Драго Бијелић, дипл.инж.
е-mail:

Татјана Прерадовић, дипл.инж.
е-mail:

Метролошко-развојно одјељење

Ранко Љепојевић, дипл.инж.
е-mail:

Дубравка Пецаљ, дипл.инж.
е-mail:  

Драгољуб Лакић, дипл.инж.
e-mail:

Сарадник за финансијско-рачуноводствене послове

Ирена Аћимовић
е-mail:

Виши сарадник за економске послове

Наташа Пеулић, дипл.ек.
е-mail: