Контакти радника РЗСМ

Завод

тел: +387 (0) 51 219 545
факс: +387 (0) 51 219 515
е-mail:

Директор

Наташа Жугић, дипл. инж.
тел: +387 (0) 51 216 205
е-mail:

Одјељењe за стандардизацију и информатику

Драго Бијелић, дипл.инж.
е-mail:

Татјана Прерадовић, дипл.инж.
е-mail:

Метролошко-развојно одјељење

Ранко Љепојевић, дипл.инж.
е-mail:

Дубравка Пецаљ, дипл.инж.
е-mail:

Бојан Јотановић, дипл.инж.
e-mail:

Сарадник за финансијско-рачуноводствене послове

Ирена Аћимовић
е-mail:

Виши сарадник за економске послове

Наташа Пеулић, дипл.ек.
е-mail:

Виши стручни сарадник за правне послове

Ана Бијелић, дипл.пр.
е-mail: