Преглед именованих тијела Републике Српске

Обједињена листа именованих тијела за оцјењивање усаглашености производа
Републике Српске:

ИТ001 - Јавна установа Институт за испитивање материјала и конструкција 
              (Акредитација BATЕ - LI-79-01 - 09.10.2014.)
             (Промјенио име у: Јавна установа Институт за урбанизам, грађевинарство
             и екологију Републике Српске)

ИТ002 - Институт за грађевинарство "ИГ" Бања Лука
             (Акредитација BATЕ - LI-71-01 - 09.02.2015)

ИТ003 - Институт за грађевинарство, грађевинске материјале и неметале, д.о.о. Тузла
             (Акредитација BATЕ - LI-04-01 - 08.06.2016)

ИТ004 - Рударски институт д.д. Тузла
                 (Акредитација BATE - LI-47-01 - 17.05.2017.)

ИТ005- ИГХ д.о.о. Мостар - ЦЕНТРАЛНИ ЛАБОРАТОРИЈ
                 (Акредитација BATE - LI-31-01 - 07.07.2017.)

ИТ006- ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ д.о.о. Бијељина
                 (Акредитација BATE - LI-72-01 - 01.06.2018.)

ИТ007- ГИМ-ТЕСТ д.о.о. Бања Лука
                 (Акредитација BATE - LI-152-01 - 13.11.2019.)

ИТ008- БП институт д.о.о. Лакташи
                 (Акредитација BATE - LI-146-01 - 17.07.2019.)

ИТ009- Центар за аутомобилско инжењерство д.о.о. Бања Лука
                 (Акредитација BATE - LI-161-02 - 17.09.2020.)

ИТ010- EIB Internationale a.d. PJ Preving Бања Лука
                 (Акредитација BATE - LI-92-02 - 17.09.2020.)

ИТ011- ИБИС-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Бања Лука
                 (Акредитација BATE - LI-169-01 - 30.11.2020.)

ИТ012- "ЦПК" д.о.о. Бања Лука
                 (Акредитација BATE - LI-171-01 - 15.03.2021.)

ИТ013- "В-З-Заштита" д.о.о. Бања Лука
                 (Акредитација BATE - IN-159-01 - 26.04.2021.)

 

 Списак важећих именовања