Надлежности Републичког завода за стандардизацију и метрологију

Поред неколико закона Републике Срске и Босне и Херцеговине којима су уређене надлежности Републике Српске, односно   Републичког  завода за стандардизацију и метрологију у областима стандардизације, метрологије и контроле предмета од драгоцјених метала, чланом 51.  Закона  о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) конкретно су наведене његове надлежности у тим и другим областима. Тај члан закона гласи:

„Републички  завод за стандардизацију и метрологију врши управне и друге стручне послове који се односе на: доношење и дистрибуцију стандарда Републике Српске (СРС стандарди); учествовање у изради и доношењу стандарда Босне и Херцеговине (BAS стандарди); формирање стандардотеке СРС стандарда и других стандарда; доношење прописа о верификацији мјерила; вршење верификације мјерила; осигуравање сљедивости еталона и референтних материјала; учествовање у одржавању и чувању еталона и референтних материјала, доношење прописа из области контроле предмета од драгоцјених метала у Републици; вршење испитивања и верификације предмета од драгоцјених метала; вођење регистра одобрених знакова произвођача и увозника предмета од драгоцјених метала и обавља остале послове из области стандардизације, метрологије и контроле предмета од драгоцјених метала прописане посебним законима и прописима Републике и Босне и Херцеговине“.

"Републички завод за стандардизацију и метрологију је у саставу Министарства индустрије, енергетике и рударства.“