Поднесци - метрологија

1. Захтјев за образовање лабораторија
2. Захтјев за потврду мјерила која се увозе
3. Захтјев за верификацију мјерила
4. Захтјев за испитивање типа мјерила
5. Обавјештења о обављању дјелатности претпаковања
6. Уплата републичке административне таксе
7. Захтјев за овлашћивање тијела за верификацију мјерила