Регистар важећих прописа за производе и услуге у РС

Републички завод за стандардизацију и метрологију је надлежан да води и одржава Регистар важећих прописа Републике Српске који дефинишу техничке и друге захтјеве. Комплетну листу можете преузети овдје.

Важећи рописи Републике Српске који прописују техничке и друге захтјеве су разврстани по институцијама и њиховим областима (ако постоје), тако да су на врху закони па онда подзаконски акти. Сви су поредани тако да је на врху листе новији датум а испод иду старији датуми.

Црвеном бојом су унесени прописи који су тренутно важећи али су предвиђени за измјену или замјену новим прописом.

За један мали број прописа нису још прибављени текстови прописа у ПДФ-у па их тренутно не можете отворити за прегледање.

Листу важећих прописа Републике Српске који дефинишу техничке и друге захтјеве можете прегледати и преузети одговарајуће прописе по институцијама у ПДФ формату у сљедећим фолдерима: