Министарство просвјете и културе

Поврат незаконито изнесених културних добара - Процедуралне мјере

Закон о културним добрима (Службени гласник Републике Српске, број 38/22)

Правилник о поступку успостављања претходне заштите, утврђивања и проглашавања културних добара (Службени гласник Републике Српске, број 105/23)

Правилник о садржају и начину вођења евиденције добара која уживају претходну заштиту (Службени гласник Републике Српске, број 98/14)

Правилник о обрасцима, садржају и начину вођења документације о археолошким ископавањима и истраживањима (Службени гласник Републике Српске, број 76/14)