Usvojene direktive u BiH

Pitanje 29.05.2015

 

Good day! I am Analyn Arienda representing the Global Regulatory Research Center of Underwriters Laboratories Inc. (UL). I am doing research on consumer products. Presently, we are looking for your regulation on Toy Safety. Do you acknowledge the following Directive listed below? Are these law mandatory?

  • DIRECTIVE 2009/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the safety of toys Commission Regulation 2014/84/EU of 30 June 2014 amending Appendix A of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards nickel
  • COMMISSION REGULATION (EU) No 474/2014 of 8 May 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (‘REACH’) as regards 1,4-dichlorobenzene
  • COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (CMR substances)

I appreciate all the information you could give me regarding this matter. Thank you very much and looking forward for a positive response on my inquiry.

 

Odgovor 04.06.2015

Direktiva 20009/48 i Uredbe Komisije (EU) br. 2014/84, 474/2014 i 317/2014 nisu preuzete na nivou BiH. Preuzimanje navedenih propisa provodi se na entitetskim nivoima i nalazi se u sljedećoj fazi:
1. Na području Republike Srpske svi navedeni propisi iz upita su transponovani kroz zakonske i podzakonske akte Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, i isti su implementirani u Republici Srpskoj. Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/09) transponovana je REACH regulativa sa svim Aneksima, dakle i sva ograničenja i zabrane proizišle iz navedene regulative (uključujući nikl). Takođe je na snazi i Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/12). Pravilnikom o bezbjednosti dječijih igračaka („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 18/15) transponovana je Direktiva o bezbjednosti igračaka. Svi prilozi se redovno ažuriraju. S tim u vezi, hemikalije ograničene i zabranjene u određenim proizvodima u EU, ograničene su i zabranjene i u Republici Srpskoj. Na taj način se prevenira uvoz proizvoda opasnih po ljudsko zdravlje, naročito zdravlje djece i stavljanje na tržište Republike Srpske neusklađenih proizvoda, u smislu navedenih propisa, smatra se kršenjem zakona i podliježe kaznenim odredbama.
2. Na području Federacije BiH nijedan od navedenih propisa nije preuzet. U ovom momentu je u fazi izrade Zakon o hemikalijama kojim se preuzima Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. godine o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija.