Jezik za označavanje hemikalija

Pitanje 15.05.2015

Obraćam Vam se sa molbom da mi pružite smjernice oko označavanja hemikalija.
Obzirom da je na nivou Federacije BiH postoji samo nacrt Zakona o hemikalijama, te nacrt Zakona o biocidima, te da isti još uvijek nisu stupili na snagu, dok je na nivou Republike srpske sve precizno definisano i usklađeno, molim Vas da li označavanje hemikalija po GHS sistemu, te navođenje mjera predostrošnosti i obavijesti upozorenja može da bude na Hrvatskom jeziku (radi se o uvoznom peroizvodu) jer se razlike pronalaze isključivo u jezičkoj formi.
Npr.
H315 Nadražuje kožu.--- u Hrvatskoj
H315 Izaziva iritaciju kože---- pravilnici Republike srpske
ili P102 Čuvati izvan dohvata djece----- U Hrvatskoj
P102 Čuvati van domašaja djece---- pravilnici RS-a
Proizvod ulazi na tržište cijele BiH, uglavnom smo do sada koristili pravilnike koji već jesu doneseni na nivou RS-a.
No međutim zbog male jezičke razlike, iako je svrha označavanja ista, postoji li mogućnost da se određeni proizvod stavi na tržište gdje će se koristiti samo Hrvatska verzija pisanja obavještenja i mjera predostrožnosti?

 

Odgovor 22.05.2015

Prema Ustavu Fedracije Bosne i Herecgovine službeni jezici Federacije Bosne i Hercegovine su: bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik. Službena pisma su latinica i ćirilica. Prema Ustavu Republike Srpske, službeni jezici Republike Srpske su: jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda. Službena pisma su ćirilica i latinica.
U pogledu upotrebe jezika za označavnje proizvoda, u slijedećim zakonima je propisano:
- Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Herecgovini („Službeni glasnik BiH“, broj 25/06), u članku 22. navodi se da proizvodi namijenjeni potrošačima moraju imati deklaraciju sukladno zakonu, tehničkim i drugim propisima, odnosno standardima, napisanu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
- Zakonom o zaštiti potrošača u RS („Službeni glasnik RS“, broj 6/12, član 32. stav 2), deklaracija mora biti napisana na jednom od jezika konstitutivnih naroda koji je u službenoj upotrebi u Republici Srspkoj.
- Zakonom o hemikalijama (“Službeni glasnik RS” br. 25/09, član 14. stav 4) obilježavanje na pakovanju mora biti na jednom od jezika koji je u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.