Kontakt za izvanredna stanja

Pitanje 27.04.2015

Radi stalnog unaprijeđenja zaštite naših potrošača osim stalnog nadzora kvalitete, ispravnosti i neškodljivosti naših proizvoda trudimo se potrošačima dati što lakši pristup informacijama ali i kontakt mjestima u slučaju izvanrednih stanja ili ukoliko trebaju medicinske informacije. U tu svrhu na Sigurnosno – tehničkim listovima (safety data sheets) za adhezive koji namijenjeni ne-profesionalnoj upotrebi želimo osim podataka o uvozniku kao odgovornoj osobi navesti i kontakt broj za izvanredna stanja na razini države. U Hrvatskoj je to 112 i kontakt broj Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping kao mjesto na kojem mogu dobiti medicinske informacije.
Molim vas informaciju dali na razini cijelog teritorija Bosne i Hercegovine postoji takav jedinstveni broj za izvanredna stanja i odgovarajući zavod u koji se potrošači mogu obratiti?

 

Odgovor 04.05.2015

U Republici Srpskoj prema Pravilniku o sadržaju bezbjedonosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/13) kao broj telefona za hitne slučajeve, navodi se broj telefona službe koja pruža informacije u hitnim slučajevima, te broj telefona za medicinske informacije, sa naznakom vrste informacija koje služba pruža. Kao služba za hitne slučajeve navodi se Operativno-komunikativni centar (121) koji je definisan Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 121/12), te posebno Uredbom o organizaciji i načinu funkcionsanja sistema osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 65/13) koja je donesena na osnovu navedenog zakona. Broj 121 se u Republici Srpskoj koristi do uvođenja jedinstvenog broja za hitne situacije (112). Broj telefona za medicinske informacije je: 124 (0-24h)
Kao pomoć proizvođačima i prometnicima hemikalija za izradu BTL-a pripremljen je obrazac koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nije donesen Zakon o hemikalijama, kojim treba, između ostalog, da se regulira sadržaj sigurnosno-tehničkog lista. U Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), u članku 149. propisano je da se radi stalnog prikupljanja podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra na ugroženom području, obradu tih podatka i njihove distribucije nadležnim organima vlasti i pravnim licima, kao i prenošenje naredbi štaba civilne zaštite u vrijeme funkcioniranja tih štabova, formiraju operativni centri civilne zaštite 112. Član 157. stav 4. ovog zakona propisuje da se Federalni operativni centar funkcionalno uvezuje sa Centrom BiH - 112 i tom centru stalno dostavlja sve podatke i informacije iz svoje nadležnosti.