Rok upotrebe

Pitanje 22.04.2015

Treba mi par informacija za par artikala nadam se da mi mozete pomoci.
1. Artikli koji nemaju rokove trajanja npr. jednokratni brijaci, patrone, punjive baterije .
Pitanje je: da li na deklaraciji treba da bude naglaseno da je „rok upotrebe:neogranicen“?
2. Artikli koji na deklaraciji imaju naznaceno da se rok upotrebe nalazi na proizvodu a na proizvodu imamo i datum proizvodnje takodje npr.
10.2014 best before:10.2024
Pitanje je: da li zbog „best before“ treba da se radi dodatna deklaracija koja ce na sebi imati samo prevod „rok upotrebe: 10.2024“?

 

Odgovor 24.04.2015

1. Deklarisanje proizvoda koji se stavljaju u promet u BiH obuhvaćeno je sljedećim propisima:
- Zakonom o zaštiti potrošača u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 25/06, član 23. stav 5) i Zakonom o zaštiti potrošača u RS („Službeni glasnik RS“, broj 6/12, član 33. stav 3) se propisuje između ostalog da deklaracija mora da sadrži i minimalni rok trajanja proizvoda.
- Zakonom o predmetima opšte upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/10) propisano je da predmet opšte upotrebe koji se stavlјa na tržište u Republici mora imati deklaraciju. Prema članu 9. j) smatra se da predmet opšte upotrebe nije bezbjedan ako nema deklaraciju ili mu je istekao rok upotrebe označen na deklaraciji i onaj koji nema podatke o roku upotrebe, a radi se o proizvodu za koji je to izričito propisano.
- Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) u članu 6. propisano je da se higijenski neispravnim smatraju i namirnice, odnosno predmeti opšte upotrebe kojima je istekao rok upotrebe označen u deklaraciji, ili im nedostaje deklaracija, ili se iz deklaracije ne može utvrditi rok upotrebe, ako se u promet stavljaju u originalnom pakovanju. Također, u kaznenim odredbama navedenog zakona, tačnije u odredbi članka 38. stav 1. tačka 2. propisano je da će se za privredni prestup kazniti preduzeće ili drugo pravno lice koje se bavi proizvodnjom, uvozom ili prometom namirnica ili predmeta opšte upotrebe ili drugo pravno lice koje se bavi proizvodnjom, uvozom ili prometom namirnica ili predmeta opšte upotrebe: ako stavi u promet namirnice ili predmete opšte upotrebe kojima je istekao rok upotrebe označen u njihovoj deklaraciji, ili im nedostaje deklaracija, ili se iz deklaracije ne može utvrditi rok upotrebe, ako se u promet stavljaju u originalnom pakovanju.
2. Zakonom o zaštiti potrošača, u članku 22. propisano je da proizvodi namijenjeni potrošačima moraju imati deklaraciju sukladno zakonu, tehničkim i drugim propisima, odnosno standardima, napisanu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH.