Uvoz proizvoda koji sadrže paraben

Pitanje 16.04.2015

Da li će se od 01.05.2015. zabraniti uvoz baby vlažnih maramica ukoliko sadrže paraben.
Da li se to odnosi samo na baby vlažne maramice ili na sve dječje proizvode? I ukoliko možete da navedete kojom zakonskom regulativom je isto definisano i na koje proizvode se isto odnosi??

Moje drugo pitanje odnosi se na princip sljedivosti proizvoda široke potrošnje.

Ako je na proizvodu široke potrošnje otisnut datum proizvodnje artikla, da li je isto dovoljno za uspostaviti sistem sljedljivosti artikla? Ili mora biti obavezno broj serije/lota?

Odgovor 23.04.2015

Uredbom Komisije (EU) br. 1004/2014 o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 zabranjena je upotreba butilparabena i propilparabena u kozmetičkim proizvodima koji se ne ispiru namijenjenima primjeni u području pelena za djecu mlađu od tri godine, te se od 16. travnja 2015. na tržište EU mogu stavljati samo kozmetički proizvodi koji su u skladu s ovom Uredbom. Prema dostupnim informacijama, navedena Uredba nije preuzeta u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Na području Republike Srpske i Federacije BiH upotreba konzervansa u sredstvima za održavanje lične higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela regulisana je Pravilnikom o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet (“Službeni list R BiH“, br. 2/92 i 13/94 i “Službene novine Federacije BiH“, br. 36/05 i 35/13), ("Službeni list SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91).
U pogledu navođenja podataka na proizvodima široke potrošnje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik BiH”, broj 25/06) proizvodi namijenjeni potrošačima moraju imati deklaraciju u skladu sa Zakonom, tehničkim i drugim propisima, odnosno standardima, napisanu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH. Prema ovom Zakonu, deklaracija je obavezna za svaki proizvod i treba sadržavati najmanje sljedeće podatke:
a) naziv proizvoda, ime pod kojim se proizvod prodaje;
b) tip proizvoda ili model proizvoda;
c) ime i punu adresu proizvođača, a za uvozne proizvode i ime i sjediste uvoznika, te zemlju porijekla.
Sadržaj deklaracije za pojedine proizvode ili grupe proizvoda propisuje nadležni organ.