Uvoz keramičkih pločica

Pitanje 16.04.2015

Kontaktirala nas je španska firma ASCER koja se bavi bavi izvozom keramičkih pločica u Bosnu i Hercegovinu i koja ima dilemu po pitanju etiketa koje se koriste budući da je od septembra 1997 do sada bio u primjeni "Zakon o kontroli kvaliteta roba koje se uvoze i izvoze"  i prema kojem svaka kutija keramičkih pločica mora sadržavati slijedeće informacije:

- naziv proizvoda

- zemlju porijekla

- Ime i adresu uvoznika

- neto težinu

- karakteristike kvalitete proizvoda

- sadržaj

- upotrebu i uslove skladištenja

Možete li potvrditi da se i dalje primjenjuje ista norma ili ima nekih promjena po ovom pitanju?
Ako je došlo do promjena koje su?

 

Odgovor 30.04.2015

Vezano za upit firme ASCER koja vas je kontaktirala u vezi označavanja keramičkih pločica možemo vam odgovoriti slijedeće:
Na području Federacije Bosne i Hercegovine od 13.07.1997. godine je na snazi Zakon o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine FBiH“ br. 21/97), a na nivou Bosne i Hercegovine od 19.05.2003. godine je na snazi Zakon o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službeni glasnik BiH“ br. 13/03).
Pored ovih zakona u entitetima Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj su usvojeni zakoni o građevinskim proizvodima („Službene novine FBiH“ br. 78/09 i „Službeni glasnik RS“ br. 5/12) kojima su propisani uslovi kada se građevinski proizvod može staviti na tržište. Građevinski proizvod, u skladu sa navedenim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, može se staviti na tržište, distribuirati i upotrijebiti samo ako je:
- dokazana njegova upotrebljivost (dokazuje se izjavom o usklađenosti i certifikatom o
usklađenosti),
- propisno označen,
- popraćen tehničkim uputstvima.
Zakonom o prostornom planiranju i građenju u Brčko Distriktu („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“ br. 29/08) su propisani uslovi upotrebe građevinskih proizvoda, a nije posebno propisano označavanje građevinskih proizvoda.
Deklarisanje proizvoda je, pored označavanja propisanog zakonima o građevinskim proizvodima, propisano i Zakonom o zaštiti potrošača („Službeni glasnik BiH“ broj 25/06).
Agencija za nadzor nad tržištem BiH nije nadležna za donošenje propisa, pa mišljenje u ovom dopisu nije pravno obavezujuće i ne može proizvoditi pravne posljedice.