Regulativa za kozmetičke proizvode

Pitanje 30.03.2015

U skladu sa upućenjem Federalne uprave za inspekcijske poslove o primjeni uredbe (EZ) o kozmetičkim proizvodima 1223/2009, molimo Vas da nam dostavite sljedeće informacije:
Naime, kao uvoznik i distributer, susreli smo se sa robom (sapun za intimnu
higijenu) na kojoj nije naveden niti rok trajanja niti datum proizvodnje (ima samo oznaka 12m po otvaranju). Na upit proizvođaču vezano za rokove dobili smo sljedeći odgovor:
"Naši proizvodi imaju rok trajanja 36 mjeseci. Usklađeno sa stavkom (c), Članka 19, Uredbe (EZ) o kozmetičkim proizvodima 1223/2009 minimalni rok trajanja nije potreban za kozmetičke proizvode koji imaju rok trajanja duži od 30 mjeseci. Za takve proizvode potrebno je navesti samo vremenski period poslije otvaranja. Na osnovi toga proizvodi imaju samo oznaku sa vremenskom periodom poslije otvaranja - tj. 12 mjeseci. Takvo označavanje koristimo po cijelom regionu (Slo, Cro, Srb, Bg i BiH te EU).
Koliko znamo, BiH nema posebne regulative za kozmetičke proizvode tako da nema ni posebnih uvjeta kako se moraju proizvodi označavati (zbog toga se služimo označavanjem po EU regulativi)."
S tim u vezi, molim vas da nam dostavite informaciju da li ova regulativa vrijedi i u BiH, odnosno da li je potrebno ili ne staviti rok trajanja na pomenute proizvode?

 

Odgovor 07.04.2015

Na temelju Vašeg upita od 30.3.2015. godine, obavještavamo Vas o slijedećem:
Prema dostupnim informacijama, Uredba (EZ) br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima nije preuzeta u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.
Deklariranje proizvoda koji se stavljaju u promet u Bosni i Hercegovini obuhvaćeno je sljedećim propisima:
1.U Zakonu o zaštiti potrošača u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 25/06) u članku 23. i Zakonu o zaštiti potrošača u RS („Službeni glasnik RS“, broj 6/12) u članku 33. se navodi da deklaracija, pored ostaloga, treba da sadrži minimalni rok trajanja proizvoda.
2.Zakonom o predmetima opšte upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/10) propisano je da predmet opšte upotrebe koji se stavlјa na tržište u Republici mora imati deklaraciju. Prema članku 9. stav j) ovog Zakona smatra se da predmet opšte upotrebe nije bezbjedan ako nema deklaraciju ili mu je istekao rok upotrebe označen na deklaraciji i onaj koji nema podatke o roku upotrebe, a radi se o proizvodu za koji je to izričito propisano.
3.U Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) u članku 6. propisano je da se higijenski neispravnim smatraju i namirnice, odnosno predmeti opšte upotrebe kojima je istekao rok upotrebe označen u deklaraciji ili im nedostaje deklaracija ili se iz deklaracije ne može utvrditi rok upotrebe, ako se u promet stavljaju u originalnom pakovanju, odnosno koji se prodaju u rasutom stanju (rinfuzi) ako na ambalaži iz koje se prodaju nemaju podatke iz deklaracije.
4.Pravilnikom o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet („Službeni list R BiH“, br. 2/92 i 13/94) i ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/05 i 35/13) propisano je da originalno pakovanje (zbirno i pojedinačno) sredstva za održavanje čistoće mora imati sljedeće oznake:
1) naziv ili oznaku sredstva;
2) naziv ili zaštitni znak proizvođača;
3) sjedište proizvođača (osim na pojedinačnom pakovanju sapuna).
Ako se stavljaju u promet u aerosol-pakovanju sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu moraju, pored propisanih oznaka, imati i upozorenje o zapaljivosti, eksplozivnosti i drugim opasnostima koje mogu nastati uslijed nepravilnog rukovanja prilikom upotrebe.