Navođenje roka trajanja na proizvodima

Pitanje – 22.04.2014.

U prilogu vam dostavljam upit firme koja se bavi uvozom i prodajom roba široke potrošnje. Jedno od pitanja je bilo da li je po zakonima i propisima u BiH neophodno navoditi rok trajanja na određenim proizvodima, konkretnije na maramicama za čišćenje domaćinstva.

Odgovor:

Na temelju Vašeg upita od 11. 4. 2014. godine, obavještavamo Vas da je deklarisanje proizvoda koji se stavljaju u promet u BiH obuhvaćeno sljedećim propisima:

1. U Zakonu o zaštiti potrošača u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 25/06, član 23. stav 5) i

Zakonu o zaštiti potrošača u RS („Službeni glasnik RS“, broj 6/12, član 33. stav 3) se navodi između ostalog da deklaracija mora da sadrži i minimalni rok trajanja proizvoda.

2. Zakonom o predmetima opšte upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/10)

propisano je da predmet opšte upotrebe koji se stavlјa na tržište u Republici mora imati deklaraciju.

Prema članu 9. j) smatra se da predmet opšte upotrebe nije bezbjedan ako nema deklaraciju ili mu je istekao rok upotrebe označen na deklaraciji i onaj koji nema podatke o roku upotrebe, a radi se o proizvodu za koji je to izričito propisano.

3. U Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe

(„Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) u članu 6. propisano je da se higijenski neispravnim smatraju i namirnice, odnosno predmeti opšte upotrebe kojima je istekao rok upotrebe označen u deklaraciji, ili im nedostaje deklaracija, ili se iz deklaracije ne može utvrditi rok upotrebe, ako se u promet stavljaju u originalnom pakovanju.

4. Prema Pravilniku o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe

koji se mogu stavljati u promet („Službeni list R BiH“, br. 2/92 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 36/05 i 35/13) originalno pakovanje (zbirno i pojedinačno) sredstva za održavanje čistoće mora imati sljedeće oznake:

   a) naziv ili oznaku sredstva;

   b) naziv ili zaštitni znak proizvođača;

   c) sjedište proizvođača (osim na pojedinačnom pakovanju sapuna).

Ako se stavljaju u promet u aerosol-pakovanju sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu moraju, pored oznaka iz stava 2 ovog člana, imati i upozorenje o zapaljivosti, eksplozivnosti i drugim opasnostima koje mogu nastati uslijed nepravilnog rukovanja prilikom upotrebe.