Proizvodi koji izazivaju alergijsku reakciju

Pitanje – 11.03.2014.

Dobili smo upit od Colgate-Palmolive da li je u BiH obavezno navesti sljedeće na proizvodima "Sadrži limonen. Može izazvati alergijsku reakciju". Također, u svom upitu navode da prema EU propisima to nije obavezno, ali nisu sigurni da li se kod nas to mora navoditi. Ako da, interesuje ih gdje je to propisano.

Odgovor:

Na temelju Vašeg upita od 3. 3. 2014. godine, obavještavamo Vas da Uredba komisije (EU) br. 344/2013 o izmjeni priloga II, III, V i VI Uredbe (EZ) br.1223/2009 o kozmetičkim proizvodima za limonen ne zahtjeva tekst uvjeta primjene i upozorenja. Također, propisi u oblasti kozmetike, koji su u primjeni na nivou BiH, Republike Srpske i Federacije BiH ne zahtjevaju navođenje upozorenja o prisustvu navedene tvari. Za Vašu informaciju dostavljamo vam u prilogu listu zakona i pozakonskih akata koji su u BiH, RS i FBiH u primjeni do donošenja novih propisa iz ove oblasti. Trenutno važeći propisi kojim se uređuje oblast kozmetičkih proizvoda su:

a) Na nivou BiH

- Zakon o zaštiti potrošača u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 25/06)

b) Republika Srpska

- Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj („Službeni glasnik RS“, broj 6/12);

- Zakon o predmetima opšte upotrebe („Službeni glasnik RS“, br. 50/10);

- Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji

se mogu stavljati u promet („Službeni list SFRJ“, broj 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i

18/91);

- Pravilnik “Vrsta kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja, ostalih proizvoda,

kojima se obavlja promet na malo u apoteci i specijalizovanoj prodavnici i usluga koje

se mogu pružati u apoteci“ („Službeni glasnik RS", br. 9/10);

- Uputstvo o utvrđivanju liste kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja građana

koja se mogu prometovati u apoteci („Službeni glasnik RS“, broj 4/08).

c) Federacija BiH

- Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe

("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);

- Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se

mogu stavljati u promet („Službeni list R BiH“, br. 2/92 i 13/94 i "Službene novine

Federacije BiH", br. 36/05 i 35/13).