Inspekcija robe prije otpreme

 

Pitanje – 07.02.2014.

MVTEO je Agenciji proslijedio sljedeći upit Ambasade Republike Turske: 1. da li se u BiH primjenjuje obavezna inspekcija robe prije otpreme (pre-shipment inspection - PSI); 2. ukoliko postoji, na koje sektore i grupe proizvoda se odnosi; 3. ukoliko postoji, koje inspekcijske kuće/kompanije su izabrane za taj posao, te 4. na koji način se vrši obavijest inspekcijskih kuća za dodjelu ovog posla (javni poziv, tenderi, i sl.)

Odgovor:

       U BiH nije donesen zakon/propis kojim se reguliše obavezna inspekcija roba prije otpreme (PSI);

       Na federalnom i državnom nivou su doneseni Zakoni kojima se propisuje kontrola kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, na osnovu kojih se u Federaciji BiH izdaje uvjerenje o kvaliteti određenih proizvoda pri izvozu, i to za trupce, rezanu građu, drvo za ogrjev i suhu destilaciju, celulozno drvo i oblo tehničko drvo, dok na državnom nivou nije propisana lista roba koje podliježu kontroli kvaliteta;

       Što se tiče tehničkih industrijskih proizvoda, za koje su sigurnosni zahtjevi propisani u Direktivama Novog Pristupa, ako je propisano uključivanje tijela za ocjenjivanje usklađenosti (CAB), kao nezavisne treće strane, proizvođač mora obezbijediti certifikat izdat od tog tijela. Proizvođač sam bira tijelo za ocjenjivanje usklađenosti sa liste tijela koja su ovlaštena ili imenovana od strane nadležnih ministarstava u BiH. Dakle, odabir se ne vrši na osnovu tendera ili javnog poziva.