Републичка управа за инспекцијске послове - Инспекторат Републике Српске

Закон о инспекцијама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 18/20)

Правилник о поступку узимања узорака, њиховог чувања, начину достављања овлашћеним лабораторијама и трошковима поступка узорковања (Службени гласник Републике Српске, број 45/22)

Правилник о начину обиљежавања мјера забране изречених у поступку инспекцијског надзора (Службени гласник Републике Српске, број 45/22)

Уредба о начину складиштења, чувања и располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора (Службени гласник Републике Српске, број 124/20)

Правилник о врстама стручне спреме за одређено инспекцијско звање, односно одређену област надзора (Службени гласник Републике Српске, број 68/20)

Правилник о изгледу и начину коришћења службених униформи инспектора Републичке управе за инспекцијске послове у спољнотрговинском надзору (Службени гласник Републике Српске, број 132/10 )