Министарство привреде и предузетништва

Индустрија и производи из области индустрије (метална, електро, дрвна, текстилна, обуће, одјеће, гуме, текстила и сл.)

Закон о техничким прописима Републике Срспке (Службени гласник Републике Српске, број 98/13) 

Правилник о обиљежавању производа од кристалног стакла (Службени гласник Републике Српске, број 69/17)

Правилник о престанку примјене правилника из области индустрије (Службени гласник Републике Српске, број 59/17)

Наредба о престанку примјене наредби из области индустрије (Службени гласник Републике Српске, број 59/17)

Правилник о означавању обуће (Службени гласник Републике Српске, број 13/17 

Правилник о еко-дизајну производа који користе енергију (Службени гласник Републике Српске, број 74/16)

Правилник о означавању и обиљежавању текстилних производа (Службени гласник Републике Српске, број 36/16 и 6/22)

Правилник о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми (Службени гласник Републике Српске, бр. 50/15, 40/16 и 102/22)

Правилник о личној заштитној oпреми (Службени гласник Републике Српске, бр. 107/14, 86/15 и 82/18)

Правилник о безбједности машина (Службени гласник Републике Српске, бр. 103/14, 80/15 и 102/22)

Уредба о спровођењу оцјењивања усаглашености и начину именовања тијела за оцјењивање усаглашености производа (Службени гласник Републике Српске број, 117/13)

Наредба о одређивању спортске oпреме и реквизита који се могу стављати у промет само ако су снабдевени гарантним листом и техничким упутством и о најмањем трајању гарантног рока и рока обезбеђеног сервисирања за те производе (Службени лист СфРЈ, број 41/87)

Наредба о обавезном атестирању вијака, навртки и подлошки за спојеве носећих челичних конструкција (Службени лист СФРЈ, број 61/85)

Наредба о одређивању канцеларијских машина за писање, машине за рачунање и машина за умножавање текста, као и регистар каса за употребу у трговини, угоститељству и хотељерству који се могу стављати у промет само ако су снабдевени гарантним листом и техничким упутством и о најањем трајању гарантног рока и рока обезбеђеног сервисирања за те производе (Службени лист СФРЈ, број 17/85)

Наредба о одређивању графичке опреме које се може стављати у промет само ако је снабдевена гарантним листом и техничким упутством и о најмањем трајању гарантног рока и рока обезбеђеног сервисирања за ту опрему (Службени лист СфРЈ, број 66/80)

Подстицање страних улагања

Закон о страним улагањима (Службени гласник Републике Српске, број 21/18)

Одлука о оснивању Савјета за стране инвеститоре Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 52/11)

Процјена утицаја прописа

Одлука о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку израде прописа (Службени гласник Републике Српске, број 21/19)

Уредба о евиденцији, анализи, испитивању и процјени процедура и формалности за пословање у Републици Српској   (Службени гласник Републике Српске, број 84/18)