Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу

Слободно кретање робе

Закон о општој безбједности производа у Републици Срспкој (Службени гласник Републике Српске, број 46/17)

Одлука о усвајању Стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. година (Службени гласник Републике Српске, броj 95/19)

Правилник о обавјештавању о производу који је опасан за потрошаче (Службени гласник Републике Српске, број 83/18)

 

Слобода пружања услуга

Закон о услугама (Службени гласник Републике Српске, број 89/13)

Уредба о евиденцији, анализи, испитивању и процјени процедура и формалности за пословање у Републици Српској(Службени гласник Републике Српске, број 84/18)

 

Европске интеграције - усклађивање законодавства Републике Српске са Европском Унијом

Одлука о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње (Службени гласник Републике Српске, број 119/18)

Одлука о поступку усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније и праксом и стандардима Савјета Европе (Службени гласник Републике Српске, број 119/18)

Упутство о начину попуњавања Изјаве о усклађености нацрта/приједлога прописа са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе (Службени гласник Републике Српске, број 102/14)

Упутство о начину попуњавања Упоредног приказа усклађености нацрта/приједлога прописа са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе(Службени гласник Републике Српске, број 102/14)