Републичка управа за игре на срећу

Закон о играма на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 22/19)

Правилник о условима и начину приређивања игара на срећу на аутоматима, условима техничке исправности аутомата и условима и начину обављања техничког прегледа аутомата за игре на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 118/13)

Правилник о просторним и техничким условима и начину приређивања електронских игара на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 118/13)

Уредба о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода од игара на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 104/13)

Правилник о поступку печаћења објеката (Службени гласник Републике Српске, број 84/13)

Правилник о садржају и облику службене легитимације и значке инспектора Републичке управе за игре на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 84/13)

Правилник о садржају и начину издавања наљепнице за означавање и регистрацију (Службени гласник Републике Српске, број 84/13)

Правилник о поступку вршења инспекцијског надзора над плаћањем накнада и пореза на добитке (Службени гласник Републике Српске, број 52/13)

Правилник о условима и начину приређивања кладионичких игара на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 34/13)

Правилник о условима приређивања класичне томболе (Службени гласник Републике Српске, број 122/12)