Републичка управа за игре на срећу

Закон о играма на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 22/19 и 131/20)

Правилник о вршењу техничког прегледа уређаја и технологије за приређивање игара на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 21/21)

Уредба о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 111/20, 12/22 и 107/23)

Правилник о примјени стандарда одговорног приређивања игара на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 89/20)

Каталог игара на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 89/20, 63/21 и 16/24)

Правилник о техничким карактеристикама рачунарског система за надзор над приређивачем игара на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 45/20, 80/20 и 22/24)

Правилник о поступку печаћења објеката (Службени гласник Републике Српске, број 64/19)

Правилник о приређивању електронских игара на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 50/19)

Правилник о условима и начину приређивања кладионичких игара на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 50/19)

Правилник о приређивању игара на срећу на аутоматима (Службени гласник Републике Српске, број 50/19)

Правилник о приређивању интернет игара на срећу (Службени гласник Републике Српске, број 45/19, 64/19 и 104/19)

Правилник о начину евидентирања и пријављивања добитака (Службени гласник Републике Српске, број 45/19)