Прописи у области стандардизације

Влада Републике Српске је донијела следећи пропис:

1) Одлука о цијенама стандарда Републике Српске и осталих публикација („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/01).

Детаљан текст Одлуке можете погледати овдје.