Закони у области стандардизације

Закон о стандардизацији Босне и Херцеговине

Закон о стандардизацији БиХ донијела је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине и објављен је у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, број 19/01.

Детаљан текст Закона можете погледати овдје.

Закон о стандардизацији у Републици Српској

Закон о стандардизацији у РС донијела је Народна Скупштина Републике Српске и објављен је у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 13/02.

Детаљан текст Закона можете погледати овдје.