База стандарда Републичког завода за стандардизацију и метрологију

База стандарда Републичког завода за стандардизацију и метрологију формирана је од JUS и SRPS стандарда који су набављени на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Заводом за стандардизацију Републике Србије.

Стандардотека JUS стандарда се састоји из два дијела.

Први дио садржи JUS стандарде донесене до 01.05.1992. године (стандарди бивше СФРЈ).

Други дио садржи JUS стандарде донесене послије 01.05.1992. године и SRPS стандарде.

JUS и SRPS стандарди се могу купити код Завода за стандардизацију Републике Србије.

JUS и SRPS стандарди са којима располаже Републички завод за стандардизацију и метрологију су на српском језику и могу се добити на увид и разгледање радним даном од 8 до 16 часова у просторијама Републичког завода. 

Републички завод за стандардизацију и метрологију располаже и са мањим бројем BAS стандарда које је купио од Института за стандардизацију Босне и Херцеговине, углавном о течним нафтним производима.