Надлежности Републичког завода у области стандардизације

Стандардизација у Републици Српској је дио јединственог система стандардизације у Босни и Херцеговини.

Републички завод за стандардизацију и метрологију (Надлежна институција) обавља послове у подручју стандардизације у складу са Законом о републичкој управи и Законом о стандардизацији у Републици Српској који су усклађени са Законом о стандардизацији Босне и Херцеговине.

У области стандардизације, Републички  завод за стандардизацију и метрологију надлежан је за обављање следећих послова:

  1. пружа помоћ при имплементацији свих стандарда, те даје информације и врши едукацију свих заинтересованих страна из подручја стандардизације;
  2. доноси стандарде Републике Српске (СРС стандарде) као покрајинске (ентитетске) стандарде;
  3. формира стандардотеку СРС, BAS и других стандарда;
  4. учествује у доношењу BAS стандарда (стандарди Босне и Херцеговине);
  5. обавља и друге послове из подручја стандардизације који нису у надлежности Института за стандардизацију Босне и Херцеговине.