Evropski propisi iz oblasti pretpakovanih proizvoda

Evropske direktive:

Direktiva 76/211/EC - odnosi se na masu ili zapreminu pretpakovanih proizvoda
                                 (stvarne količine);

Direktiva 75/107/EC - odnosi se na mjerne boce (stvarne količine);

Direktiva 75/ 324/ EEC - odnosi se na aerosol-dispenzere;

Direktiva 2007/45/EC - od 5. septembra 2007. godine kojom se ukidaju Direktive
                                   75/106/EC i 80/232/EC, mijenja i dopunjava Direktiva  
                                   76/211/EC.

Jedini proizvodi koji se moraju puniti u specificiranim nazivnim količinama, bez specificiranog vremenskog ograničenja, su propisana vina i alkoholna pića.

 

Preporuke Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML):

OIML R 79 - Označavanje pretpakovanih proizvoda;

OIML R 87 - Količina proizvoda u pretpakovanim proizvodima;

        OIML R 96 - Mjerne boce

 

WELMEC vodiči:

WELMEC 6.0 - Uvod u WELMEC dokumente o pretpakovanim proizvodima

WELMEC 6.1
- Primjena Direktiva 75/106/EEZ i 76/211/EEZ koje se odnose na
                      označavanje i kontrolu količine pretpakovanih proizvoda označenih
                      znakom usaglašenosti "e" - Definicije termina

WELMEC 6.2 - Primjena Direktiva 75/106/EEZ i 76/211/EEZ koje se odnose na
                      označavanje i kontrolu količine pretpakovanih proizvoda označenih
                      znakom usaglašenosti "e" - Prevodi termina

WELMEC 6.3 - Smjernice za harmonizovanu implementaciju Direktive Saveta
                      76/211/EEC, kao što je izmijenjena i dopunjena

WELMEC 6.4 - Vodič za pakere i uvoznike pretpakovanih proizvoda označenih
                      znakom "e"

WELMEC 6.5 - Smjernice o kontrolama pretpakovanih proizvoda označenih znakom "℮"
                      od strane nadležnih tijela

WELMEC 6.6 - Vodič za priznavanje postupaka

WELMEC 6.7- Smjernice za nadležna tijela za tržišnu kontrolu pretpakovanih proizvoda

WELMEC 6.8 - Vodič za verifikaciju ocijeđene mase, ocijeđene isprane mase i deglazirane
                      mase, te nivoa punjenja posuda sa čvrstom hranom

WELMEC 6.9 - Pretpakovani proizvodi – Mjerna nesigurnost
                      Smjernice za procjenu mjerne nesigurnosti pri određivanju stvarne
                      količine proizvoda u pretpakovanim proizvodima

WELMEC 6.10 - Informacije o kontrolama pretpakovanih proizvoda, uključujući
                        implementaciju Direktive Savjeta 76/211/EEZ

WELMEC 6.11 - Smjernice za pretpakovane proizvode čija se količina mijenja nakon
                        pakovanja

WELMEC 6.12 - Guide on Directive 75/107/EEC Measuring Container Bottles