Pretpakovani proizvodi

     Pretpakovani proizvodi (prethodno upakovani proizvodi) su proizvodi u odgovarajućoj ambalaži koji su pakovani i zatvoreni bez prisustva kupca, a čiju količinu nije moguće mijenjati bez otvaranja i oštećenja ambalaže.

     Pretpakovani proizvodi stavlјaju se na tržište ili drže spremlјeni za tržište samo kada je njihova nazivna količina označena tačno, jasno i nedvosmisleno i kada se njihova stvarna količina nalazi u okviru dozvolјenog odstupanja od označene nazivne količine.

     Metrološki nadzor nad pretpakovanim proizvodima sastoji se iz vršenja provjera usaglašenosti sa zahtjevima metroloških propisa za pretpakovane proizvode koje se obavlјaju u prostorijama proizvođača, distributera ili uvoznika.

     Metrološki nadzor nad pretpakovanim proizvodima može biti redovni i vanredni. Redovni metrološki nadzor sprovodi se prema planu metrološkog nadzora koji donosi Republički zavod za standardizaciju i metrologiju. Vanredni metrološki nadzor sprovodi se na zahtjev nadležnog organa, zainteresovanih strana ili po službenoj dužnosti.

     Postupak ispitivanja pretpakovanih proizvoda radi provjere da li su u skladu sa zahtjevima Pravilnika obavlјa se statističkim uzorkovanjem u prostorijama pakera, ili ako to nije primjenjivo, u prostorijama uvoznika ili njegovog zastupnika u Republici Srpskoj.

     Vanredno ispitivanje pretpakovanih proizvoda radi provjere usaglašenosti sa propisanim metrološkim zahtjevima i odredbama Zakona sprovodi Republički zavod za standardizaciju i metrologiju na zahtjev nadležnog organa, fizičkog ili pravnog lica a vrši se u Republičkom zavodu za standardizaciju i metrologiju ili u prostorijama pakera odnosno uvoznika.

     Svi subjekti koji se bave pretpakovanjem u Republici Srpskoj dužni su da o tome obavijeste Republički zavod za standardizaciju i metrologiju. Obrazac za obavještavanje možete preuzeti ovdje.

     Na osnovu tih obavještenja napravljen je registar subjekata koji se bave pretpakovanjem proizvoda u Republici Srpskoj. Registar možete pogledati ovdje.

     Metrološku kontrolu pretpakovanih proizvoda na teritoriji Republike Srpske vrši Republički zavod za standardizaciju i metrologiju, na osnovu Pravilnika o pretpakovanim proizvodima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 61/14) kojim su preuzeti zahtjevi EU direktiva i OIML preporuka.

     Ovim pravilnikom su propisani metrološki zahtjevi koje su obavezni da ispunjavaju pretpakovani proizvodi, način označavanja količina i dozvoljena odstupanja stvarnih količina od označenih nazivnih količina, veličina, oblik i način postavljanja znaka usaglašenosti količine pretpakovanih proizvoda, postupci ispitivanja pretpakovanih proizvoda radi provjere ispunjenosti metroloških zahtjeva, kao i način dokumentovanja usaglašenosti količine pretpakovanih proizvoda sa metrološkim zahtjevima i vođenje evidencije o subjektima koji se bave pretpakovanjem.

     Pravilnik se primjenjuje na pretpakovane proizvode namijenjene prodaji sa stalnim nazivnim količinama koje su:
- jednake vrijednostima koje je paker unaprijed odredio,
- izražene u jedinicama mase ili zapremine i
- veće od 5g ili 5ml, a nisu veće od 10kg ili 10l.

   Proizvođač može da stavi znak usaglašenosti količine pretpakovanog proizvoda sa metrološkim zahtjevima (malo "e") samo nakon sprovedenog propisanog dokumentovanja usaglašenosti količine pretpakovanog proizvoda sa propisanim metrološkim zahtjevima.

     Veličina i oblik znaka usaglašenosti količine pretpakovanog proizvoda, način postavlјanja, kao i način dokumentovanja usaglašenosti količine pretpakovanog proizvoda sa metrološkim zahtjevima su u skladu sa Pravilnikom o pretpakovanim proizvodima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 61/14).

     Znak usaglašenosti, malo ''e'', predstavlјa garanciju pakera ili uvoznika da pretpakovani proizvod ispunjava zahtjeve Pravilnika, mora biti visok najmanje 3 mm i stavlјa se u isto vidno polјe kao i oznaka nazivne mase ili nazivne zapremine.

     Oznaka malo ''e'' ima sljedeći oblik:

Znak e

     Kontrola pretpakovanih proizvoda je veoma značajna za zaštitu potrošača na domaćem tržištu kao i za izvoz proizvoda na EU tržište a Republički zavod za standardizaciju i metrologiju je vrši prema raspoloživim kapacitetima i Planu nadzora, sa namjerom da se, u prvom redu, preduzetnici i pravna lica registruju kao pakeri i da se nadzorom pokrije što veća teritorija Republike Srpske i svi značajniji pakeri.