Analiza poređenja rezultata baždarenja rezervoara

Republički zavod za standardizaciju i metrologiju je, u dogovoru sa zainteresovanim stranama, organizovao da se izvrši baždarenje horizontalnih, cilindričnih rezervoara, na više lokacija i na više rezervoara, geometrijskom (ručna i elektro-optička) i volumetrijskom metodom. Korišćene su lokacije i rezervoari koji su imali redovno baždarenje volumetrijskom metodom, na kojima je urađeno još baždarenje geometrijskom  metodom (ručna i elektro-optička).
U nastavku je dat tekst izvršene analize od strane Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju a sav materijal takođe možete preuzeti u PDF formatu i sami analizirati.

 

Analiza poređenja baždarenja rezervoara - tekst


Zapisnici i tebele zapremine:

 BS Gradiška - Rezervoar R4

 BS Balkana - Rezervoar R3

                        - Rezervoar R4

 BS Lazarevo - Rezervoar R1

                          - Rezervoar R2

                          - Rezervoar R3

                          - Rezervoar R4

                          - Rezervoar R5

 

Najmanja zapremina rezervoara:  PDF-najmanja zapremina

Razlike u odnosu na volumetrijsku metodu:  PDF-razlike

Poređenje količina i dijagrama:  PDF-poređenje

Pojedinačni dijagrami:   - PDF-Dijagrami-geometrija
                                             - PDF-Dijagrami-skener
                                             - PDF-volumetrija