Oracle APEX i XE

Agencija za državnu upravu Republike Srpske organizovala je obuku na temu „ Razvoj web aplikacija primjenom Oracle APEX i XE tehnologija“. Ciljna grupa polaznika obuke bili su stručnjaci za IT u republičkim organima uprave kojima je ova tema bliska i potrebna u svakodnevnom obavljanju poslova na radnom mjestu.

Obuka je obavljena 20.06.2011. god. i 27.06.2011. god. u dvije grupe u trajanju od po 5 dana za svaku grupu.

Na obuci su obrađene sledeće teme:

1)     Upoznavanje sa Oracle XE i Oracle Apex konceptom,

2)     Instalacija Oracle XE, Oracle Apex i Oracle Client 9i – Enterprise Manager,

3)     Predstavljanje komponenti Oracle Apex-a,

4)     Interakcija sa Oracle XE bazom podataka korišćenjem Oracle Enterprise Manager-a,

5)     Rad sa Oracle atributima (table, view, triggeri itd.),

6)     Importovanje šeme baze podataka,

7)     Kreiranje Workspace-a i administratorskog naloga za Workspace,

8)     Razvoj web aplikacija pomoću alata Oracle Apex,

9)     Kreiranje interaktivnih reporta za prikaz podataka,

10) Kreiranje formi aplikacije,

11) Rad sa stranicama i regionima,

12) Dodavanje elemenata (items, buttons, LOV, itd.) na stranicu,

13) Validacija podataka,

14) Rad sa korisničkim nalozima,

15) Sigurnost i definisanje prava pristupa pojedinim dijelovima aplikacije u zavisnosti od privilegije korisnika,

16) Kreiranje šeme za autorizaciju korisničkih privilegija (Authorzation shema),

17) Bekap baze i aplikacije,

18) Vraćanje (restore) beze podataka i aplikacije.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka obuku je pohađao Bijelić Drago, dipl.inž.

 

75

76

77