Seminari i treninzi o standardima za mala i srednja preduzeća u BiH

U okviru projekta „Seminari i treninzi o standardima za mala i srednja preduzeća u BiH“, kojeg podržavaju USAID-Sida FIRMA projekat i Vanjskotrgovinska komora BiH/ Institut za edukaciju (ECOS), organizovani su besplatni seminari za vlasnike, menadžere kompanija, individualne konsultante i druge zainteresirane osobe. Seminari su organizovani u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli.

Prvi seminar u Banja Luci održan je 02.06.2011. godine u hotelu „Bosna“. Na seminaru su obrađene sledeće oblasti: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP and FSC+CoC.

Predavači su bili: dr Husejin Keran i mr Mara Bokić.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka seminaru je prisustvovao Bijelić Drago, dipl.inž.

 

Drugi seminar u Banja Luci održan je 03.06.2011. godine u hotelu „Bosna“. Na seminaru su obrađene sledeće oblasti: CE označavanje i EU direktive.

Predavač je bio Seid Jažić.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka seminaru su  prisustvovali:

1)     Bijelić Drago, dipl.inž.

2)     Pecalj Dubravka, dipl.inž.

3)     Bjelobrk Dobrivoje, dipl.inž.

4)     Ljepojević Ranko, dipl.inž.

 

69

71

72

73

74