Измјене и допуне Закона о метрологији РС и Закона о контроли предмета од драгоцјених метала РС

Републички завод за стандардизацију и мерологију, републичка управна организација у саставу Министарства индустрије, енергетике и рударства, Програмом рада за 2011. годину предвидио је израду Закона о измјенама и допунама Закона о метрологији и Закона о измјенама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцјених метала.

Поступајући у складу са тачком 4. Смјерница за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона ("Службени гласник Републике Српске", број 123/08), Републички завод за стандардизацију и метрологију је процијенио да су предметне измјене од интереса за јавност, те је радну верзију овог законског рјешења учинио доступном путем интернет странице Републичког завода за стандардизацију и метрологију (www.rzsm.org).

Позивамо све заинтересоване субјекте да, уколико имају приједлоге и сугестије на предметне измјене и допуне, да исте доставе на e-mail: или на факс:  051/219-515  најкасније до петка 10. јуна 2011. године.

 Текст предметних измјена и допуна можете погледати на следећим линковима:

     Закон о измјенама и допунама Закона о метрологији РС
     Закон о измјенама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцјених метала РС