Nacionalni seminar ISO 22000 – Sistemi za upravljanje sigurnošću hrane

U organizaciji Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS), Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO)- kao rezultat tehničke pomoći koju ISO pruža svojim članicama iz zemalja u razvoju i Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u periodu od 30. maja do 01.juna 2011. godine, u prostorijama Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ul. Branislava Đurđeva 10, održan je seminar na temu: „ISO 22000 – Sistemi za upravljanje sigurnošću hrane“.

S obzirom da su zahtjevi kupaca za sigurnom hranom u sve većem porastu u svijetu, a u nastojanju da se usklade postojeći nacionalni standardi vezani za sigurnost hrane, ISO je izradio i objavio međunarodni standard ISO 22000 „Sistemi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane“, u septembru 2005. godine.

Ovaj međunarodni standard definiše zahtjeve za sisteme upravljanja sigurnošću hrane, koji se mogu implementirati u sve organizacije u lancu hrane bez obzira na njihovu veličinu, počevši od poljoprivrednika do ugostitelja, uključujući sve faze proizvodnje, pakovanje i skladištenje.

Seminar je osmišljen tako da prenese neophodna znanja o zahtjevima standarda ISO 22000 i da pomogne organizacijama koje djeluju u lancu ishrane da bolje razumiju prednosti ovog standarda i savremenih tehnika upravljanja sigurnošću hrane.

Poseban fokus na seminaru je bio stavljen na elaboraciju zahtjeva i implementaciju standarda ISO 22000. Cilj je bio podizanje svijesti svih polaznika o prednostima sistema za upravljanje sigurnošću hrane i implementacije standarda ISO 22000.

Seminar je organizovan za one koji su uključeni u područje sigurnosti hrane, uključujući industriju, vladine institucije, tijela za standardizaciju, konsultante itd.

Glavni predavač na seminaru je bila gospođa Ghita Benkirane iz Francuske a predavanja su održana na engleskom jeziku uz simultani prevod na jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine.

Na seminaru je aktivno učestvovalo oko 50 polaznika a nakon ceremonije otvaranja i obraćanja predstavnika Instituta za standardizaciju i predstavnika Spoljnotrgovinske komore, obrađene su sledeće teme:

Prvi dan:

-         Uvod u seminar,

-         Sigurnost hrane i globalizacija,

-         Zabrinutost za sigurnost hrane i potreba za sistemima upravljanja sigurnošću hrane,

-         Uvod u ISO,

-         Struktura ISO/TC 34,

-         Uvod u seriju standarda ISO 22000,

-         ISO 22000 kao sistem upravljanja,

-         Pregled zahtjeva standarda ISO 22000,

-         Tačka 4. Opšti zahtjevi,

-         Tačka 5. Odgovornost uprave,

-         Grupna diskusija – Pitanja i odgovori,

-         Iskustvo lokalnih eksperata u vezi sa ISO 22000 i FSMS-om,

-         Tačka 6. Upravljanje resursima,

-         Grupna diskusija i vježbe,

-         Preduslovni programi (PRPs) u ISO 22000,

-         Tačka 7.1 Planiranje i realizacija sigurnosti proizvoda,

-         Tačka 7.2 Preduslovni programi (PRPs),

-         Tačka 7.3 Pripremni koraci koji omogućavaju analizu opasnosti,

-         Grupna diskusija – Pitanja i odgovori,

 

Drugi dan:

-         Pregled prvog dana seminara,

-         CODEX HACCP sistem i ISO 22000,

-         Tačka 7.4 Analiza opasnosti,

-         Prednosti ISO 22000,

-         Sljedivost,

-         Tačka 7.5 Uspostavljanje PRP-a,

-         Tačka 7.6 Uspostavljanje HACCP plana

-         Tačka 7.7 Ažuriranje pripremnih informacija i dokumenata za utvrđivanje PRP-a i HACCP plana,

-         Tačka 7.8 Planiranje verifikacije,

-         Tačka 9. Sistem sljedivosti,

-         Tačka 7.10 Kontrola neusklađenosti,

-         Grupna diskusija i vježbe,

-         Tačka 8. Validacija, verifikacija i unapređenje sistema upravljanja sigurnošću hrane,

-         Tačka 8.2 Validacija kombinacija kontrolnih mjera,

-         Tačka 8.3 Kontrola nadzora i mjerenja,

-         Tačka 8.4 Verifikacija sistema upravljanja sigurnošću hrane,

-         Tačka 8.5 Unapređenje,

-         Grupna diskusija – Pitanja i odgovori,

 

Treći dan:

-         Pregled drugog dana seminara,

-         Certifikacija prema ISO 22000,

-         ISO/TS 22003,

-         Lista zadataka „Da li ste spremni”,

-         Grupna diskusija o značaju, koristima i budućnosti ISO-a,

-         Ocjenjivanje seminara i certifikati

 

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka na seminaru je učestvovao Bijelić Drago, dipl.inž.

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68