Modernizacija upravljanja državnom upravom u Republici Srpskoj iz perspektive Evropske unije

Agencija za državnu upravu Republike Srpske, u saradnji sa organizacijom SIGMA (OECD) iz Pariza, organizovala je konferenciju na temu: „Modernizacija upravljanja državnom upravom u Republici Srpskoj iz perspektive Evropske unije“.

Konferencija je održana 24. i 25. maja 2011. godine, u hotelu Bosna, Banja Luka.

Pored domaćih i međunarodnih stručnjaka iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i reforme javne uprave, konferenciji su prisustvovali i predstavnici svih republičkih organa uprave koji su aktivno učestvovali u radu konferencije.

Cilj konferencije je bio da se identifikuju mjere za unapređenje okvira upravljanja državnom upravom, uključujući Zakon o državnim službenicima, njegove podzakonske akte i instrumente upravljanja.

Na konferenciji su obrađene sledeće teme:

1) Reforma državne uprave u centralnoj Evropi: Lekcije naučene iz tranzicije 1992-2010. 
(Anke Freibert);

2) Državne uprave u BiH: koordinacija među nivoima i uspostavljanje sistemskih
kompatibilnosti (Damir Ahmetović);

3) Državna uprava u Republici Srpskoj: Proces reforme javne uprave (Stojanka Ćulibrk);

4) Tačka za diskusiju br.1 – Zapošljavanje, selekcija i klasifikacija;

5) Tačka za diskusiju br. 2 – Prava i obaveze, integritet, nezavisnost, odgovornost, sukob
interesa;

6)  Tačka za diskusiju br. 3 – Zaštita prava (sistemi za žalbe, upravna inspekcija, upravna
pravda);.

7) Završna razmatranja

 

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka, u radu konferencije je učestvovao Bijelić Drago, dipl.inž.

58