Obuka u MEOI - usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa EU acquis

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske organizovalo je za državne službenike obuku iz oblasti usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa EU Acquis.

Prijavljeni državni službenici su podijeljeni u četiri grupe a obuka je izvedena od 18. do 21.04.2011. godine u konferencijskoj sali na drugom spratu Administrativnog centra Vlade Republike Srpske.

Na obuci su izložene sljedeće teme:

1)     Pravni poredak u EU;

2)     Usklađivanje pravnog sistema RS sa legislativom EU;

3)     Teze, tj. Dokument o politikama (Policy paper) kao instrument implementacije zahtjeva koji proizilaze iz procesa EI;

4)     Obaveze primjene EU acquis;

5)     Primjena „procjene mogućih uticaja“ u kontekstu EI (impact assessment);

6)     Konsultacije kao jedan od instrumenata za procjenu mogućih uticaja;

7)     Osnovna načela i mehanizmi za izradu politika Evropske unije;

 

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju obuci su prisustvovali:

1)     Dubravka Pecalj, dipl.inž.

2)     Ranko Ljepojević, dipl.inž.

3)     Dobrivoje Bjelobrk, dipl.inž.

4)     Miloš Jovanić, dipl.inž

5)     Drago Bijelić, dipl.inž.

52

53

54