Seminar: Tehničko zakonodavstvo EU i sistem ocjenjivanja usaglašenosti

 

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske u saradnji i pod pokroviteljstvom EU projekta „Infrastruktura kvaliteta u BiH“ – EUSIP ( Safety Infrastructure Project for BiH), koji je odobren u okviru instrumenta finansijske pomoći – IPA 2007, organizovalo je seminar na temu „Tehničko zakonodavstvo EU i sistem ocjenjivanja usaglašenosti“ koji je održan 14.04.2011. godine u Konferencijskoj Sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u terminu od 9.30 – 15.00 časova.

Na seminaru su izložene sledeće teme:

 1. EUSIP – EU projekt „Infrastruktura kvaliteta u BiH“
  ( G. Vaclava Horakova, ključni ekspert EUSIP projekta )
 2. Sistem ocjenjivanja usklađenosti u novim državama članicama EU.
  Iskustva vezana za harmonizaciju i trenutna situacija u Sloveniji.
  ( G. Vitomir Fister, pravni ekspert EUSIP projekta, Republika Slovenija)
 3. Sistem ocjenjivanja usklađenosti u novim državama članicama EU.
  Češka Republika – iskustva po pitanju tranzicije i trenutna praksa.
  ( G. Vojtech Petrik, stručnjak za ocjenjivanje usklađenosti EUSIP projekta, Češka Republika )
 4. Infrastruktura kvaliteta u Republici Srpskoj
  ( G. Nataša Žugić, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, član Koordinacionog tijela za infrastrukturu kvaliteta u Republici Srpskoj)
 5. Preuzimanje direktiva EU u postojeći sistem zakona BiH, potencijalne barijere u trgovini, rješenja.
  ( G. Vitomir Fister, pravni ekspert EUSIP projekta, Republika Slovenija)
 6. EU sistem ocjenjivanja usklađenosti, Novi zakonodavni okvir, uloga akreditacije
  ( G. Vojtech Petrik, stručnjak za ocjenjivanje usklađenosti EUSIP projekta, Češka Republika )

Na kraju izlaganja predavači su odgovarali na pitanja učesnika seminara.

Seminar je bio dobro organizovan i izveden.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju seminaru su prisustvovali:

 1. Dubravka Pecalj, dipl.inž.
 2. Ranko Ljepojević, dipl.inž.
 3. Dobrivoje Bjelobrk, dipl.inž.
 4. Miloš Jovanić, dipl.inž
 5. Drago Bijelić, dipl.inž.

45

46

47

48

49

50

51