Обука за калибрацију мјерних инструмената за испитивање електричних инсталација

Обука за калибрацију мјерних инструмената за испитивање електричних инсталација је одржана у организацији пројекта „IPA 2008 Regional Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey“ у периоду од  14.-15.03.2011. године у Словеначком институту за квалитет и мјеритељство „SIQ“. Обуци су присуствовали представници метролошких института Србије , Албаније, Босне и Херцеговине , Црне Горе, Хрватске, Македоније и Косова.

Уводно излагање одржао је David Norris, вођа пројекта „IPA 2008 Regional Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey“. Након тога, у име домаћина присутним се обратио Матјаж Линдич, помоћник директора за испитне и мјерне технологије.

Предавач на семинару је био Боштјан Вољч, виши метролог из одјељења за метрологију.

На семинару су обрађене сљедеће теме:

1.       Мјерења електричних инсталација према CEI IEC 61557, општи дио,

2.       Отпорност изолације (теоретска основа, методе мјерења, прорачун мјерне несигурности),

3.       Импеданса петље (теоретска основа, методе мјерења, прорачун мјерне несигурности),

4.       Уземљење и еквипотенцијално уземљење (теоретска основа, методе мјерења, прорачун мјерне несигурности),

5.       Отпорност уземљења (теоретска основа, методе мјерења, прорачун мјерне несигурности),

6.       Параметри FID склопке („Residual current device  (RCD) parameters“) (теоретска основа, методе мјерења, прорачун мјерне несигурности),

7.       Практична мјерења на испитивачима електричних инсаталација

 

Испред Републичког завода за стандардизацију и метрологију Бања Лука обуци је присуствовао Добривоје Бјелобрк, дипл.инж.

 41

42

43

 

44