Konferencija o infrastrukturi kvaliteta i akreditovanju

Konferencija „Infrastruktura kvaliteta i akreditovanje kao važne komponente za jačanje ekonomije“ održana je u 09.03.2011. godine u zgradi Parlamentarne skupštine u Sarajevu.

Konferencija je održana u okviru projekta „Jačanje sistema akreditovanja u BiH“, koji finansira EU, namijenjena je za rukovodioce i njihove saradnike koji donose odluke u administraciji i ekonomiji i imala je za cilj da pruži informacije o infrastrukturi kvaliteta kao cjelini te da predstavi trenutni status razvoja BiH i buduće korake.

Konferencija je dala naglasak na trenutni status i potrebe akreditacije kao osnove za trgovinu i privredu, uključujući i postojeće evropsko zakonodavstvo. Visoko rangirani eksperti iz Evropske komisije i oblasti akreditovanja su dali svoj doprinos na ovoj konferenciji.

 

Na početku konferencije je prikazan film o akreditovanju a zatim su izložene sledeće teme:

1) Elementi infrastrukture kvaliteta u jednoj zemlji - Hans-Ulrich Mittmann, voditelj
projekatnog tima, Jačanje sistema akreditovanja BiH,

2) Uloga i status akreditovanja u EU i pristup Zajedničkom tržištu - Jacques McMillan, šef Odjela u Generalnoj direkciji Evropske komisije za poduzetništvo,

3) Sistem akreditovanja širom svijeta - H.P. Ischi, Direktor SAS, Švicarska,

4) Prezentacija BATA - Žarko Petrović, Direktor BATA,

5) Status sistema infrastrukture kvaliteta u BiH - Dragan Milović, pomoćnik ministra za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose,

6) Politika entiteta u vezi sa korištenjem institucija infrastrukutre kvaliteta i akreditovanja
    Marinko Bošnjak - Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH
    Nataša Žugić - Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS

7) Korištenje akreditovanja i infrastrukture kvaliteta u industriji u entitetima i buduće potrebe –
    Jago Lasić, Privredna komora FBiH
    Dragica Ristić, Privredna komora RS,

8) Sadašnji rad i buduće aktivnosti vezane za infrastrukturu kvaliteta – Almedina Šabanović, Direkcija za europske integracije BiH,

9) Skorašnja dostignuća i plan za budućnost – Bojanka Miovčić, Radna grupa za infrastrukturu kvaliteta,

 

Završnu riječ je dao Johann Hesse, šef Sekcije Operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka, konferenciji su prisustvovali: Bijelić Drago, dipl.inž. i Jovanić Miloš, dipl.inž.

35

36

37

38

39

40