Промјена надлежности за тахографе

Републички завод за стандардизацију и метрологију обавјештава све заинтересоване субјекте за тахографе да је дошло до промјене надлежности у вези истих.

Према ставу 2. члана 17. Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу („Службени гласник БиХ“, бр. 48/10) ( у даљем тексту: Закон) и ставу 1. члана 22. Правилника о радионицама и тахографима („Службени гласник БиХ“, бр. 4/11) (у даљем тексту: Правилник) од 26.01.2011. године  Министарство саобраћаја и веза Републике Српске ( у даљем тексту: МСВ) надлежно је за издавање рјешења радионицама које испуњавају услове за контролу, испитивање и сервисирање аналогних и дигиталних тахографа.

У складу са чланом 22. горе наведеног Правилника, све образоване лабораторије које имају Рјешење о испуњавању услова за преглед хронотахографа које је издао Републички завод за стандардизацију и метрологију ( у даљем тексту: РЗСМ), а испуњавају услове из наведеног  Закона и Правилника и желе да и даље обављају дјелатности контроле, испитивања и сервисирања тахографа морају поднијети захтјев МСВ за издавање рјешења радионицама.

Пошто су према ставу 1. члана 39. Закона сва рјешења која је образованим лабораторијама издао РЗСМ престала да важе 16.06.2010. и пошто су према ставу 2.члан 39. истог Закона све радионице које нису до наведеног датума добиле рјешење МСВ требале престати са радом, позивамо све образоване лабораторије са списка из прилога овог акта да што прије поднесу захтјев МСВ за издавање рјешења према Правилнику.

РЗСМ није до сада обавијестио образоване лабораторије о овој промјени надлежности јер је према тачки е), из става 2. члана 41. до 26.01.2011. године био на снази Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) хронотахографа („Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/01).

Напомињемо да је према ставу 1. из члана 32. Правилника РЗСМ и даље надлежан за испитивање и верификацију еталона, мјерила и испитне опреме и прибора за испитивање тахографа у Републици Српској.                                       

Детаљније информације могу се наћи у:

1) Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 48/10),

2) Правилник о преносу података о радном времену мобилних радника и о вођењу евиденције („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 105/10),

3) Правилник о радионицама и тахографима („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 4/11),

 

У циљу сагледавања проблема постојећих лабораторија и изналажења рјешења за досљедну примјену Закона и Правилника, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске организоваће састанак постојећих лабораторија и Министарства који ће се одржати у сриједу 16.02.2011. године у 12.00 часова на Саобраћајном факултету у Добоју.

За све додатне информације и стручну помоћ стојимо на располагању.