Процјена утицаја регулативе (RIA)

Дводневна обука на тему „Процјена утицаја регулативе (RIA)“ одржана је  08. и 09.02.2011. у Хотелу Европа (Сарајево) у  оквиру пројекта „Инфраструктура квалитета у Бих“ (EUSIP). Обука је утемељена на претпоставци да ће се у непосредној будућности указивати све већа потреба за провођењем активности везаних за процјену утицаја техничких прописа (RIA) и да ће те активности проводити државни службеници, односно чланови експертских тимова за преузимање директива Новог приступа. Из тог разлога, обука се фокусира на представљању најбољих пракси о начину припреме Процјене утицаја регулативе, са посебним освртом на правну хармонизацију техничких прописа EU у Босни и Херцеговини.         

Кроз презентације су обрађене сљедеће теме:

  1. „Процјена утицаја регулативе у контексту EU техничких директива у БиХ“, Carsten Kudahl, вођа EUSIP пројекта,
  2. „Процјена утицаја регулативе у контексту правне хармонизације у БиХ“, Радмила Урта, савјетник у Дирекцији за европске интеграције,
  3. Модул 1: Историја и основни концепти Процјене утицаја регулативе, Dr. Peter Futo, краткорочно ангажовани експерт, EUSIP пројекат,
  4. Модул 2: Циљеви и питања RIA истраживања,  Dr. Peter Futo, краткорочно ангажовани експерт, EUSIP пројекат,
  5. Модул 3: Прикупљање података у сврху процјене утицаја регулативе, Dr. Peter Futo, краткорочно ангажовани експерт, EUSIP пројекат,
  6. Модул 4: Аналитичке методе за RIA истраживања, Dr. Peter Futo, краткорочно ангажовани експерт, EUSIP пројекат,
  7. Модул 5: како припремити почетну RIA за техничко законодавство EU које је преузето у законодавство БиХ, Dr. Peter Futo, краткорочно ангажовани експерт, EUSIP пројекат,
  8. Уговарање припреме RIA с вањским консултантима: Питања управљања пројектом, Darius Žeruolis, виши међународни експерт за европске интеграције, Подршка EU DEI пројекту.

 Испред Републичког завода за стандардизацију и метрологију Бања Лука семинару су присуствовали: Ранко Љепојевић, дипл.инж. и Бјелобрк Добривоје, дипл.инж.

27

28

29

30

31