Семинар - обука у Дирекцији за мјере и драгоцјене метале

     Дирекција за мјере и драгоцјене метале (ДМДМ) - Одељење за драгоцјене метале одржала је семинар-обуку у периоду од 08. до 10.12.2010. године у Београду из области испитивања предмета од драгоцјених метала.

     Наведени семинар-обука је намијењен за запослене у Одјељењу за драгоцjене метале и Одсјеке за контролу  и надзор Београд , Зрењенин, Ниш ,Крушевац, Нови Сад и Суботица  који раде (или који ће радити) на испитивањима предмета од драгоцјених метала.

 

Семинар је одржан према следећем распореду:

 

 1. дан

- Област драгоцјених метала у Дирекцији за мјере и драгоцене метале

    Гордана Ђорђевић, начелник

 

- XРФ- Рендгенска спектрометријска анализа драгоцјених метала

    Јасмина Јовић, метролог

  

- Квантитативне хемијске анализе злата и сребра, односно њихових легура

    Данка Павловић, метролог

 

- Мејрна несигурност, теорија и примјена у области драгоцјених метала 

    Јасмина Јовић, метролог

 

- Уређај за ласерско жигосање

    Нада Лекић, метролог

   

2. i 3. дан 

- демонстрација рада на XRF уређају

- демонстрација квантитативне хемијске анализе узорка злата методом купелације и

- квантитативне хемијске анализе узорка сребра методом потенциометријске титрације
   и Волхардовом методом.

 

     Практичне демонстрације су одвијале у двије независне групе.

Програм за испитивање драгоцјених метала проведен је у Лабораторији за драгоцјене метале ДМДМ - Београд у практичном раду испитивања различитих узорака (углавном различите легуре злата и сребра) при чему су учесници имали могућност  личног

испитивања и  мјерења уз помоћ демонстратора. 

     Након завршеног практичног рада , учесници имали могућност да дискутују о методама испитивања, начину и успоређивању мјерења различитих мјерних метода.

 

     Циљ семинара је био да се запослени обуче за рад  на набављеним уређајима за Лабораторију за драгоцјене метале и то на ХRF-спектрометру, уређају за ласерско означавање предмета од драгоцјених метала и титратору за потенциометријско одређивање садржаја сребра у легурама и савлађивању метода: испитивања злата (степена финоће) купелацијом према ISO 11426:1997  и одређивање садржаја сребра (степена финоће) потенциометријском методом према ISO 13756  и модификованом Волхардовом методом.

 

     Испред Републичког завода за стандардизацију и метрологију Бања Лука,  Семинар-обуци је присуствовала Дубравка Пецаљ дипл. инг.