Јачање метролошког система у БиХ- Механичке величине у метрологији

          Обука „Механичке величине  у метрологији“ је одржана у организацији пројекта „ Јачање метролошког система у Босни и Херцеговини у периоду од  08.11. до 12.11.2010. године у Институту за метрологију БиХ. Обуци су присуствовали представници Института за метрологију БиХ, ентитетских Завода за метрологију и представници лабораторија из Босне и Херцеговине. Циљ обуке био је подизање нивоа знања учесника у области појединих механичких величина у метрологији. Учесници су подијељени у сљедеће групе:

1. Маса, густина, вискозитет

2. Јонизирајуће зрачење, вријеме и фреквенција

3. Проток течности осим воде, проток гаса

4. Проток воде, мјерила топлотне енергије, дужина, површина, угао

Уводно излагање одржао је Душан Кордик, вођа пројекта „ Јачање метролошког система у БиХ“.

          На обуци су обрађене сљедеће заједничке теме:

  1. Методологија мјерења физичких величина (Радимир Маринковић, TIM Know How, Сарајево),
  2. Опште информације о СИ величинама и њиховој примјени у метрологији, (Радимир Маринковић, TIM Know How, Сарајево),
  3. Метролошка сљедивост, методе и разумијевање (Душан Кордик, вођа пројекта „ Јачање метролошког система у БиХ“),
  4. Модел мјерења, евалуација резултата и мјерна несигурност (Душан Кордик, вођа пројекта „ Јачање метролошког система у БиХ“),
  5. Представљање Националног метролошког института Аустрије (Золтан Зеленка, члан пројекта „ Јачање метролошког система у БиХ“).

 

У четвртој групи, предач из области дужине, површине и угла био је Michael Matus, експерт из Националног метролошког института Аустрије, а предавач за водомјере и калориметре Libor Lojek, експерт из Чешког метролошког института из Брна.

Предавања су била базирана на захтјевима из MID- а, техничких стандарда и препорука OIML- a за поједине величине, а такође и на практичним искуствима у њиховим лабораторијама.

На крају обуке организовано је писмено тестирање учесника и уручивање сертификата.

 

7

8

9

10