Radionica: Microsoft eVlada

Radionica: Microsoft eVlada

 

U okviru Strategije razvoja eVlade Republike Srpske 2009-2012. godine, težište je i stručno informatičko osposobljavanje zaposlenih, a naročito IT osoblja.

U okviru Ugovora o strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srpske i Micrisoft korporacije, trenutna i buduća eVlada (eGovernment) rješenja se oslanjaju na nove Microsoft platforme.

S tim u vezi, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, tj. njegov IT sektor, u saradnji sa Microsoft korporacijom, organizovao je i održao 24.06.2010. godine jednodnevnu radionicu u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, na radionici je učestvovao Bijelić Drago, dipl.inž.

 

Sama radionica se odvijala prema sledećem planu: 

Početak

Kraj

Tema predavanja

Predavač

9:00

9:20

Pozdravni govor

Predstavnik Vlade RS, direktor MSBIH

9:20

10:00

Efikasna i održiva uprava - kako pomoću tehnologije smanjiti troškove, poboljšati uluge prema građanima i povećati produktivnost u organima uprave

Mirad Maglić, Microsoft

10:00

10:45

Office 2010 u upravi - primjena najboljih alata za poslovnu produktivnost na PC-iju, mobilnom telefonu i Internetu

Dragan Panjkov, Microsoft

10:45

11:00

Pauza

 

11:00

12:00

Upravljanje odnosima s građanima pomoću Microsoft Dynamics CRM rješenja

Mirad Maglic, Microsoft

12:00

12:30

Enterprise Subscription Agreement (ESA) - šta je ESA i koje pogodnosti nudi? Kako naručiti dodatne proizvode? Pravila licenciranja.

Sanja Sabljic, Lanaco

12:30

13:30

Ručak

 

13:30

14:15

Upravljanje dokumentima pomoću Sharepoint Servera

Dragan Panjkov, Microsoft

14:15

14:30

Pauza

 

14:30

15:00

Microsoft Service Premier Support

Sead Borovina, Microsoft

15:00

15:30

Forefront - alati za upravljanje identitetima i sigurnošću

Darko Kljajic, Microsoft

 

1

 

2