Obuka na temu: Web servisi, sigurnost web aplikacija i web servisa, PKI

U organizaciji Agencije za državnu upravu, od 09.06. do 11.06.2010. godine, održana je obuka na temu „Web servisi, sigurnost web aplikacija, PKI“, za drugu grupu polaznika među kojima je bio i predstavnik Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Bijelić Drago, dipl.inž.

Predavač je bio profesor sa Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci doc.dr Zoran Đurić, dipl.inž.

Sama obuka se odvijala prema sledećem planu: 

Prvi dan

WEB SERVISI:
- Poslovna integracija

- SOA

- Web servisi

- Stilovi web servisa

- Praktičan rad

Drugi dan

SIGURNOST WEB AAPLIKACIJA I WEB SERVISA:

- Pregled višeslojnih aplikacija

- Pregled napada na web aaplikacije

- Pregled napada na web servise

- Praktičan rad

Treći dan

PKI:

- Pregled istorijskih šifarskih sistema

- Simetrični kriptografski algoritmi

- Asimetrični kriptografski algoritmi

- Heš funkcije

- Digitaalni potpis

- Digitalni sertifikati i PKI

- Praktičan rad

 5

 6    

3      

 4