Прва сједница експертског тима за преузимање ЕУ директиве о мјерним инструментима

            Прва конститутивна сједница експертског тима за преузимање ЕУ директиве о мјерним инструментима 2004/22/EZ одржана је 01.06.2010. године у Сарајеву у просторијама Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине.

Сједници су присуствовали сљедећи чланови експертског тима:

  1. Славко Ковачевић, Републички завод за стандардизацију и метрологију Бањалука, руководилац тима,
  2. Жељко Зовко, Федерални завод за мјеритељство, замјеник руководиоца експертског тима,
  3. Харис Мемић, Институт за мјеритељство БиХ, члан,
  4. Стана Буха, Институт за стандардизацију БиХ, члан,
  5. Антун Ларма, Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, члан,
  6. Јанко Марендић, Спољнотрговинска комора БиХ, члан и
  7. Добривоје Бјелобрк, Републички завод за стандардизацију и метрологију Бањалука, члан.
  8.  

            Сједници је, као посматрач, присуствовао и Carsten Kudahl ( „Safety Infrastructure in Bosnia and Herzegovina Project“).

            Након међусобног упознавања  и представљања чланова експертског тима, усвојен је Пословник о раду експертског тима за преузимање ЕУ директиве о мјерним инструментима 2004/22/EZ.

            За секретара експертског тима изабран је Харис Мемић из Института за мјеритељство БиХ.

            Утврђен је план и динамика рада експертског тима.