Наставак сарадње институција надлежних за метрологију у Републици Српској, Федерацији БиХ и на нивоу БиХ

Други састанак директора три институције надлежне за метрологију у БиХ, Наташе Жугић, в.д. директорице Републичког завода за стандрадизацију и метрологију Републике Српске, Милице Ристовић Крстић, директорице Института за метрологију БиХ и Фахрудина Смаилагића,в.д. директора Завода за метрологију ФБиХ, одржан је у петак, 22. фебруара 2024. године у Институт за метрологију БиХ.

Разговарано је о тренутној ситуацији у области законске метрологије у оба ентитета и Брчко Дистрикту, кључним проблемима са којима се сусрећу све три институције, примјени постојећег законодавства и будућим активностима. Договорена је интезивнија сарадња у наредном периоду и размјена информација и података, а посебно из области метролошког надзора и праћења примјене законске метрологије. Разговарано је и о организовању заједничких обука из појединачних области законске метрологијеи драгоцјених метала и примјени акредитације, које ће организовати Институт за метрологију БиХ.  

Такође, констатовано је да је што прије потребно започети заједничке активности на припреми измјена Закона о метрологији у БиХ и Закона о мјерним јединицама у БиХ из 2001. године, у циљу отклањања нејасних одредби и усклађивања са правом Европске уније и савременим напретком у области међународно признатих мјерних јединица.

 

Sastanak direktori