Potpisan Aneks 1 Sporazuma o saradnji u oblasti standardizacije

Dana 11.12.2023. godine, u prostorijama Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, potpisan je Aneks 1 Sporazuma o saradnji u oblasti standardizacije između Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut) i Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod) koji je potpisan još 2011. godine.

Prema Aneksu sporazuma, Institut će, na osnovu dostavljenog spiska, u dogovorenom vremenskom intervalu, omogućiti pregledanje BAS standarda putem internet stranice Instituta za radnike Zavoda i Institucija Republike Srpske. Pregledanje BAS standarda će se vršiti iz prostorija Zavoda.

Aneks 1 Sporazuma o saradnji u oblasti standardizacije je u ime Instituta potpisao direktor Aleksandar Todorović, dipl.inž. a u ime Zavoda v.d. direktora Nataša Žugić, dipl.inž.

A1

A2