Seminar: Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte

Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine organizovala je seminar na temu „Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte“, koji je održan u četvrtak, 31.08.2023. godine, sa početkom u 11 časova u Privrednoj komori RS, Banja Luka, ul. Branka Ćopića 6, sala Sutjeska.

Intelektualno vlasništvo je „neopipljiva“ imovina, ali vrlo često najvrijednija imovina kompanije koju je potrebno kontinuirano unaprijeđivati, ali i zakonski zaštititi od potencijalnih zloupotreba. Imajući u vidu značaj intelektualnog vlasništva u današnjem poslovnom okruženju kao i potrebu podizanja svijesti o potrebi zaštite istog, na seminaru će se prezentovati tematske cjeline koje se odnose na patente, žigove i industrijski dizajn, te na uslugu Preddijagnostike intelektualnog vlasništva, koju je Institut za intelektualno vlasništvo odnedavno uveo kao besplatnu uslugu za mala i srednja preduzeća.

Seminar je bio namjenjen privrednim subjektima, organizacijama za podršku biznisu kao i onima koji su profesionalno zainteresovani za ovu problematiku.

Predavači na seminaru su bili:

  • Irma Isak Gudelj, Institut za intelektualno vlasništvo BiH;
  • Irma Delibašić, Institut za intelektualno vlasništvo BiH;
  • Goran Trifković, Institut za intelektualno vlasništvo BiH.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju na seminaru su učestvovali:

  1. Drago Bijelić, dipl.inž.
  2. Dragoljub Lakić, dipl.inž.