Завршен конверзациони курс енглеског језика у АДУ

Агенција за државну управу је у периоду март – децембар 2022. године организовала конверзациони курс енглеског језика у сједишту. Конверзациони курсеви су предвиђени за кандидате чије је знање енглеског језика најмање Б2 према Заједничком европском референтном оквиру за језике. Сви изабрани кандидати су били додатно усмено тестирани како би се утврдило стварно познавање језика. Испред Републичког завода за стандардизацију и метрологију обуци су присуствовали Прерадовић Татјана и Лакић Драгољуб, који су са успјехом савладали план и програм обуке.

Eng 1  

 

      Eng 2