Najprodavaniji BAS standard u 2019. godini

Najprodavaniji standard u Bosni i Hercegovini u 2019. godini je BAS EN ISO/IEC 17025:2018, Opšti zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija. Standard je u sistem bosanskohercegovačke standardizacije preuzet metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 3, Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta

Standard BAS EN ISO/IEC 17025 je razvijen za proces akreditovanja ispitnih i kalibracionih laboratorija. Sadrži zahtjeve za laboratorije koji im omogućavaju da pokažu kako rade kompetentno i kako mogu dati validne rezultate. 

Ovaj standard predstavlja međunarodnu referencu za ispitne i kalibracione laboratorije. Suština laboratorijskih aktivnosti sastoji se u proizvodnji validnih rezultata kojima se vjeruje. Implementacijom zahtjeva ovog standarda laboratorije pokazuju da su tehnički kompetentne i sposobne da proizvedu validne i pouzdane rezultate.

Korištenjem ovog dokumenta olakšava se saradnja između laboratorija i drugih tijela i pomaže se u razmjeni informacija i iskustva, kao i u harmonizaciji standarda i procedura. Prihvatanje rezultata između zemalja je olakšano ako su laboratorije usklađene s ovim dokumentom. Izvještaji o ispitivanju i certifikati mogu biti prihvaćeni u različitim zemljama bez potrebe za dodatnim ispitivanjem, što zauzvrat poboljšava međunarodnu trgovinu. Naime, laboratorija svojim kompetentnim rezultatima ispitivanja osigurava uklanjanje barijera u međunarodnoj trgovini i ubrzava protok robe, koji se zasniva na međunarodnom kredibilnom sistemu priznavanja rezultata ispitivanja.

Standard BAS EN ISO/IEC 17025:2018 je primjenjiv na sve organizacije koje obavljaju laboratorijske aktivnosti, bez obzira na brojnost osoblja. 

Institut za akreditovanje BiH je bilateralni potpisnik Multilateralnog sporazuma EA (EA BLA) za akreditovanje ispitnih i kalibracionih laboratorija. 

Prema podacima Instituta za akreditovanje BiH, broj akreditovanih tijela u Bosni i Hercegovini u skladu sa zahtjevima sandarda BAS EN ISO/IEC 17025 na dan 24. decembar 2019. godine je 82.

U donošenju ovog standarda doprinos je dao i Republički zavod za standardizaciju i metrologiju kroz rad u tehničkom komitetu BAS TC 3 (preko svog predstavnika - Drago Bijelić, dipl.inž.).